Vi søker en samlende og innsiktsfull leder som kan inspirere, engasjere og samspille godt med ansatte og styret.

Generalsekretæren rapporterer til styret og arbeider i samsvar med de retningslinjer organisasjonen vedtar.

Vår nye generalsekretær har gode strategiske og analytiske ferdigheter, er språklig sterk og kommuniserer godt. Rett kandidat er resultatorientert, og vil bidra til at virksomheten når sine mål og sikre god økonomisk vekst i LFE.

Vedkommende må dessuten trives i offentligheten, ha god kjennskap til beslutningsprosesser i offentlig virksomhet samt kunnskap om kommunal og statlig forvaltning og tjenesteyting. Livsglede for Eldre arbeider for å fremme en god eldreomsorg gjennom glede, trygget, engasjement og lagspill. Et tydelig og ekte engasjement for det fagområdet organisasjonen arbeider med vil bli vektlagt.

Vil du vite mer?

Les mer om stillingen hos hodejegerne.no