Start lokalforening

Alle som ønsker å bidra til å skape en bedre hverdag for eldre i sitt lokalmiljø, kan gjøre det gjennom Livsglede for Eldres lokalforeninger. Vi ser at lokalforeningsarbeidet er meningsfylt og gir glede for alle involverte, ikke bare de eldre. Les mer om lokalforeningenes arbeid her. Er du interessert i å starte en lokalforening i ditt nærmiljø? Fyll ut skjemaet til høyre, så kontakter vi deg!