Onsdag 3. mai arrangerte seks av Helse- og oppvekstfag-elever fra Greåker vgs livsglede for eldre på Smedbakken sykehjem. Elevene har til vanlig praksis på de tre avdelingene som er på Smedbakken, og de tok med seg ett par-tre brukere fra hver avdeling og samlet de til «gamlestua». En pianist kom og spilte gamle sanger og salmer som brukerne kjente igjen. Deretter ble det allsang til stor glede for alle. «Alle fugler små de er», «ro ro til fiskeskjær» og «måne og sol» ble sunget med stor lyst.  Deretter ble de vafler, kaffe og saft. Praten gikk lett rundt bordet og brukerne var i god stemning.

Deretter ble det spilt gamle kjente og kjære sanger fra telefon/høytaleranlegg, ja til og med 17.mai-sanger til stor begeistring og gjenkjennelse. Tilslutt ble brukerne bydd opp til dans med Ole Ivars rungende over høytalerene. De som hadde helse til det tok seg en svingom. Latteren satt løst og det ble en veldig hyggelig samling både for brukerne og for elevene.