Sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen og ressurssenteret for demens i Trondheim kommune har Livsglede for Eldre gått sammen om å kurse taxisjåfører om demens. Vi så tidlig at når de eldre skal ut fra hjemmet så må det være trygt og forutsigbart. Kurset er en del av prosjektet Livsglede for hjemmeboende eldre.
Livsglede for Eldre har per idag kurset over 60 taxisjåfører fra Trøndertaxi og 10 av disse kan nå kalle seg en Livsgledesjåfør. På denne måten har vi kommet enda et hakk nærmere et demensvennlig samfunn også.
Livsglede for Eldre vil i løpet av kort tid lansere tilbudet i Trondheim kommune slik at alle som ønsker det kan bestille en Livsgledesjåfør fra Trøndertaxi.