Gratulerer til Ladesletta helse- og velferdssenter i Trondheim, som ble sertifisert Livsgledesykehjem i dag. Senteret ble bygget og etablert i 2014, og gikk i gang med livsgledearbeidet med en gang. Et nyetablert sykehjem krever imidlertid mye av både ledelse og ansatte, så arbeidet knyttet til livsgledesertifisering har gått litt opp og ned.

– I dokumentasjonen på sertifiseringsdagen ser vi at fokuset på livsglede for beboerne likevel var til stede fra starten, selv om systemet kom på plass noe senere, forteller sertifisør og veileder Tanja Hopsø. Det siste året har sykehjemmet jobbet mer og mer målrettet mot sertifisering. Ladesletta HVS har flotte lokaler, tilbyr mange aktiviteter for beboerne på sykehjemmet og i nærmiljøet, er samlokalisert med Ladesletta barnehage, hvor barna kan gå tørrskodd inn og ut i sykehjemsavdelingene. – I tillegg har sykehjemmet dedikerte ansatte, forteller Hopsø. De har mange ulike profesjoner som jobber godt sammen, og på sertifiseringsdagen kom de med mange gode faglige refleksjoner som kommer beboerne til gode.

Livsglede for Eldre gratulerer Ladesletta Helse- og velferdssenter med sertifiseringen, og ønsker lykke til videre med det gode arbeidet!

Ladesletta HVS