Gode tradisjoner skal vi hegne om, så også Vårgudstjenesten i Strand. I alle år mens vi i lokalforeningen har drevet livsgledearbeid i Strand, har vi i samarbeid med de to menighetene i kommunen avholdt «Vårgudstjeneste» i mai. Det er livsgledeskolen Strand videregående skole som har ansvar for arrangementet, godt hjulpet av Strand og Jørpeland kirker, og med lokalforeningen som støttespiller.

Med ulike kjøredoninger som hjelpemiddel, enten det nå var bil, rullator eller rullestol hadde ca 80 personer funnet veien til Jørpeland kirke i flott maivær. Det å kunne oppleve en gudstjeneste med to prester, Bård Boye og Martin Ivar Arnesen, organist og pianist Geir Arve Helvig og sist, men ikke minst, barn fra Jørpeland barnehage, er slett ikke hverdagskost. Det gjør godt å samles i kirkerommet til ettertanke rundt Guds ord, hverdagsfortellinger og flott barnesang. Og når avdeling for Tilpassa opplæring ved Strand videregående skole i tillegg står for kirkekaffen, ja, da kan det ikke bli bedre.

Etter god drøs over kaffekoppen, var det tid for sjåførene våre å sørge for at alle deltakerne kom seg vel hjem. Godt å se at frivilligheten lever i beste velgående!

Tekst og foto: Edvard Kr. Tungland