Nothing’s gonna stop Gjerdrum sykehjem!

Nothing’s gonna stop Gjerdrum sykehjem!

På slutten av 80-tallet var sangen Nothing’s gonna stop us av Diane Warren og Albert Hammond svært populær. Og dette er sangen som summer i hodet når vi tenker på Gjerdrum sykehjem, som denne uka ble sertifisert som livsgledehjem.

Lederbytter, leireskred og pandemi ingen hindring

Som om ikke pandemi og lederskifter var utfordrende nok for sykehjemmet, så sto de bokstavelig talt på kanten av stupet når skredet på Gjerdrum gikk 30.12.2020. Beboere og ansatte ble evakuert og plassert rundt på flere ulike enheter, og slik måtte de bo og jobbe i en lengre periode. Men selv ikke det stoppet sykehjemmet fra å fortsette med livsgledearbeidet. Så fort de hadde klart å samle de fleste beboerne sine på ett sted, var de igjen i gang med livsgledeaktiviteter. En slik motivasjon og engasjement gir resultater, og 12.10.21 ble Gjerdrum sykehjem et sertifisert livsgledehjem.

Bygg og uterom for alle

Gjerdrum sykehjem holder til i et flott og moderne bygg som rommer flere kommunale tjenester og tilbud. Det finnes flere terrasser og uteområder som er flittig brukt, og innendørs har de også et sanserom som mange beboere har stor glede av. Vi er svært imponert over hva de har fått til, uavhengig av alle hindringen de har støtt på.

Vi gratulerer Gjerdrum sykehjem med Livsgledehjem-plakett på veggen, den er meget velfortjent!

«Den største gevinsten av livsgledearbeidet er at vi har fått mer livsglede blant beboerne, og det smitter også over på personalet! Vi har også blitt mer bevisste og gode på å følge opp hver enkelt beboers behov og ønsker igjennom livshistoriekartleggingen.» –  Ansatt, Gjerdrum sykehjem

Livsgledehjem i hele Arendal

Livsgledehjem i hele Arendal

I forrige uke ble Plankemyra bo- og omsorgssenter i Arendal sertifisert som Livsgledehjem. Dermed er alle institusjonene i kommunen sertifiserte.

Fin høstdag med stort engasjement

I nydelige høstfarger, og et fantastisk høstpyntet sykehjem, fikk våre sertifisører Mia Solberg og Gry Oanes Solbakken gleden av å sertifisere Plankemyra sykehjem den 29.09.21. Det var en engasjert livsgledegruppe som var til stede på sertifiseringsdagen, og både en politiker og kommunalsjefen var med for å lære mer om hvordan sertifiseringsprosessen hadde foregått.

Plankemyra bo- og omsorgssenter

Plankemyra bo- og omsorgssenter startet prosessen mot å bli et livsgledehjem med et kickoff i mars 2019, og det er arrangert to nettverkssamlinger fra kickoff og frem til sertifisering. På grunn av Covid-19 ble planlagt sertifisering i mai 2020 utsatt. Men på tross av pandemien har de jobbet godt med å forankre personsentrert omsorg og gi beboerne glede i hverdagen. De ansatte på Plankemyra bo- og omsorgssenter er kreative, og har blant annet arrangert høstfest og flere internasjonale matdager til glede for både beboere og ansatte.

Livsgledehjem er et godt internkontrollsystem for å jobbe personsentrert. Det er viktig at det ansatte har jobbet med skal gi trygghet og ro for at det gode arbeidet skal fortsette.

Enhetsleder, Plankemyra bo- og omsorgssenter

Alle sykehjem i Narvik er nå sertifiserte livsgledehjem

Alle sykehjem i Narvik er nå sertifiserte livsgledehjem

Den 30. september ble Prestegårdstunet sykehjem et livsgledehjem. Dermed er alle sykehjemmene i Narvik kommune sertifiserte.

Et mer individuelt tilbud

Sertifisører Knut Wetting og Yvonne Brager møtte ei livsgledegruppe med stort engasjement og iver, som var stolte over hva de har oppnådd for både beboere, pårørende og ansatte. Her har beboerne hatt stor glede av individuelle aktiviteter og mye frisk luft. Prestegårdstunet har alltid fokusert på psykososiale behov, men ser at alle beboerne får samme tilbud etter at de begynte med Livsgledehjem.

En stolt leder beskrev at sertifiseringsordningen har bidratt til noe han har hatt ønske om lenge, nemlig en kvalitetssikring av arbeidet med beboerne sine psykososiale behov. Livsgledehjem er kommet for å bli, og nå starter jobben med å vedlikeholde og videreutvikle livsgledearbeidet.

Sertifisørene er imponert over hvordan livsgledegruppa har fulgt opp arbeidet, og ønsker Prestegårdstunet sykehjem lykke til videre i prosessen!

Ta bølgen med oss!

Livsglede for Eldre på Østlandsk lærerstevne 5.- 6. november 

Livsglede for Eldre på Østlandsk lærerstevne 5.- 6. november 

I høst deltar vi på Østlandsk lærerstevne, som arrangeres på OsloMet 5. – 6. november. Vi står i år på stand begge dagene, i tillegg til at vi holder kurset Generasjonsmøter – gylne øyeblikk mellom barn og eldre, lørdag 6.november kl 13 – 15. 

Østlandsk lærerstevne har som formål «å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål.»

Link til påmelding til kurs finner dere her: påmeldingsskjema 

Kom gjerne innom vår stand og slå av en prat!

 

Avspark for Livsgledehjem på Parkstuo i Vefsn

Avspark for Livsgledehjem på Parkstuo i Vefsn

Den 14. september var det kickoff for ansatte ved avdeling Parkstuo på Vefsn sykehjem, som nå skal ta fatt på arbeidet for å bli sertifisert som Livsgledehjem.

Livsgledekonsulent i Vefsn, Kirsti Otervik

Livsgledehjem i Vefsn kommune

Både Fredlundskogen og resten av Vefsn sykehjem er allerede sertifisert som Livsgledehjem, og skal resertifiseres i november. Etter at Parkstuo ble en avdeling på Vefsn sykehjem tidligere i år, Dermed er hele Vefsn sykehjem med i sertifiseringsordningen. Målet med kickoff er å motivere og inspirere til videre arbeid, og gi tips til hvordan man skal jobbe framover. Ansatte fra avdelingen og interesserte eksterne deltok på samlingen.

Inspirasjon og erfaringsdeling

Sertifisør og veileder Gry Oanes Solbakken fra LFE ledet de engasjerte deltakerne gjennom kickoffen. Dagen startet med at enhetsleder for sykehjemstjenesten, Karin Ingebrigtsen, ønsket velkommen. Videre fikk livsgledekonsulent Kirsti Otervik ordet. Hun snakket litt om sin rolle som prosessveileder, og litt om det gode arbeidet som allerede gjøres i Vefsn kommune. Tanja Drevland, avdelingsleder på avdeling Solina på Vefsn sykehjem, har allerede vært gjennom sertifiseringsforløpet, og delte sine erfaringer. Det var også fokus på hvordan lokalmiljøet og frivilligheten kan inkluderes i eldreomsorgen. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid, som var ment å gi de ansatte innsikt og inspirasjon til det videre arbeidet.

Karin Ingebrigtsen, enhetshetsleder for sykehjemstjenesten i Vefsn

 

Vi ønsker de ansatte ved Parkstuo lykke til videre med den viktige jobben med å skape en mer personsentrert tjeneste!