9. juni arrangerte Livsglede for Eldre Grimstad aktivitetsdag på Levermyr stadion. Dette var i samarbeid med seniorgruppa i fotballaget Jerv, Grimstad kommune, demensforeningen, Dahlske vg skole og Grimstad ungdomsskole.

Det var mange forskjellige poster i aktivitetsløypa. Det var stor deltagelse fra både kommunens dagsentre,og andre. Askeladden og Solstrålen livsgledebarnehager deltok også. Alle fikk diplomer og det var premier for bl.a.  beste kostyme, finest pyntet rullator/rullestol, beste enkeltinnsats. Så var det vandrepokal til det dagsenteret som hadde den beste toltale innsatsen. Pokalen gikk i år til «Instituttet» dagsenter.Etter aktivitetene var det gratis lapskaus, kaffe og kaker til alle.

Det ble en flott dag, med mye aktivitet og glede i et flott vær!