Pårørenderollen og etisk refleksjon med Hanne Norum Hollekim (KS)

 

Knappen til webinaret virker fra  klokken: 10.50 den 13. mars

Gratis Webinar.
 
Livsglede for Eldre er så heldige at vi har fått Hanne Hollekim som foredragsholder på første webinar i 2024.
Hanne Norum Hollekim er fagansvarlig for webinaret.
Hun jobber som seniorrådgiver på helse og omsorgsområdet i Stange kommune og som regional rådgiver i KS i den nasjonale satsingen «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i ledelse, etisk refleksjonsveiledning, helseetikk og veiledning/coaching, og har lang erfaring med etisk kompetanseheving i kommunale helse- og omsorgstjenester.
OBS: Webinaret varer ca. 30 minutter og spilles av 3 ganger for å nå ut til flest mulig ansatte ved sykehjem.