Livsglede for Eldre Nordre Land

 

Vi er en lokalforening i Livsglede for Eldre som driver med forskjellige livsgledeaktiviteter i vårt nærmiljø. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

 

Aktivitetsplan 2018

14. juni Livsglededag Lavotunet: Livsglededans for eldre og alle andre

15. juni Livsgledekafé for alle eldre i kommunen

22. august Livsglededag i rådhuskantina: en hyggelig opplevelse for de eldre i kommunen, både hjemmeboende og institusjon.

12. september Livsglededag i rådhuskantina: en hyggelig opplevelse for de eldre i kommunen, både hjemmeboende og institusjon.

10. oktober Livsglededag Korsvold: en hyggelig opplevelse for de eldre i kommunen, både hjemmeboende og institusjon.

5. desember Juleglede og juletallerken: en hyggelig samvær for de eldre hjemmeboende i kommunen.

17. desember Julegodt til beboere på Landmo og Korsvold: Elever fra vgs og beboere på institusjon koser seg sammen.

 

Med forbehold om forandringer

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Kjell R. Rønningen
E-post: nordreland@livsgledeforeldre.no
Tlf: 997 10 340
Org.nr/grasrot: 993 401 161