Livsglede for Eldre Nordre-land

Vi er en lokalforening i Livsglede for Eldre som driver med forskjellige livsgledeaktiviteter i vårt nærmiljø.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

 

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Kjell R. Rønningen
E-post: kjel-ro2@online.no
Tlf: 997 10 340
Org.nr/grasrot: 993 401 161

Årsrapport
2022