Livsglede for Eldre Lillestrøm

 

Vi er en lokalforening i Livsglede for Eldre som driver med forskjellige livsgledeaktiviteter i vårt nærmiljø.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Trine Karina Dehli Cleve, Styreleder lokalforening (midlertidig)

E-post: trinekarinadehli.cleve@lillestrom.kommune.no
Tlf: 469 32 237
Org.nr/grasrot: 914 403 537

Årsrapport
2022
2021
2020