Livsglede for Eldre Feda

Vi er en lokalforening i Livsglede for Eldre som driver med forskjellige livsgledeaktiviteter i vårt nærmiljø.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Constanse Skranefjell
E-post: conjakk@hotmail.com
Tel: 959 74 133
Org.nr/grasrot: 913 644 425