09.10.2023 – Stiftelsen Livsglede for Eldre

Livsglede for Eldre reagerer alvorlig på kraftig kutt i statsbudsjettet

Livsglede for Eldre er Norges fremste på generasjonsmøter: Vi har samarbeid med over 600 barnehager og 250 skoler, som hver uke møter eldre der de bor, på institusjon og hjemme. Vi samarbeider med over 250 kommuner, og jobber mot en langsiktig plan der livsgledekonseptet innlemmes for både hjemmeboende og eldre på institusjoner i norske kommuner.

Denne innsatsen har en betydelig positiv innvirkning på eldreomsorgen i hele Norge og ikke minst fremtidig rekruttering til eldreomsorgen. Derfor er sjokket stort når vi nå ser regjeringen gjennomføre alvorlige kutt i støtten til dette avgjørende arbeidet.

Ideen bak Livsglede for Eldre og andre ideelle og frivillige organisasjoner har vært å fylle hullene der velferdssamfunnet kommer til kort. Ved å redusere støtten til Livsglede for Eldre på en slik drastisk måte, risikerer man ikke bare å svekke det gode arbeidet som gjøres, men også redusere mye av den positive kraften som sendes inn mot eldreomsorgen i form av frivillighet, der lokalforeninger, skoler og barnehager skaper gode øyeblikk. I ytterste konsekvens kan dette også skape hindringer for rekruttering av unge som ønsker å utdanne seg innen eldreomsorgen. Dette kan føre til en negativ spiral der eldreomsorgen blir ytterligere marginalisert og utfordringene forverres.

Vi mener sterkt at satsing på Livsglede for Eldre er en investering i samfunnets fremtid. Å opprettholde og styrke støtten til denne typen initiativer er avgjørende for å sikre en verdig og givende alderdom for våre eldre.

Vi oppfordrer regjeringen og Stortinget til å revurdere disse kuttene, og prioritere eldreomsorgen for å skape et samfunn der Livsglede for Eldre fortsetter samarbeidet med kommunene for å rigge eldreomsorgen for fremtiden.

 

Kontaktperson

Tone Bye
Generalsekretær
E-post: Tone.bye@livsgledeforeldre.no
Mobil: 418 04 832