Er du en kommunalsjef for helse- og omsorgssektoren, kommunaldirektør eller enhetsleder ved et sykehjem i din kommune?

Er du opptatt av å holde god kvaliteten på tjenestene ved kommunens sykehjem, redusere sykefravær blant ansatte, minimere medisinbruk blant beboerne og mobilisere frivilligheten i nærmiljøet?

Er du nysgjerrig på hvordan vi kunne samarbeidet med din kommune? Ta gjerne kontakt med oss for å vite mer. Du kan klikke på knappen nedenfor å snakke direkte med oss i vår livsglede-chat, eller du kan booke et uforpliktende infomøte på Teams, hvor vi forteller mer utdypende om hva Livsglede for Eldre kan bidra med.

Forbedret tjenestekvalitet

Livsgledehjem fokuserer på å skape og tilrettelegge for tilpassede aktiviteter, frisk luft og meningsfulle øyeblikk hver eneste uke, noe som øker livskvalitet og trivsel.

 

Redusert sykefravær

Sykehjem som har implementert Livsgledehjem har rapportert forbedret arbeidsmiljø og en nedgang i sykefravær.

 

Redusert medisinbruk

Gjennom implementeringen av tiltakene som kreves for å oppnå sertifisering som et Livsgledehjem, inkludert aktiviteter som kontakt med dyr og muligheten til å fortsette med hobbyer og fritidsaktiviteter, har vi observert en nedgang i medisinbruk og en økning i avdelingenes ro. Vi har konkrete eksempler der medisinkostnadene har blitt redusert fra 580 000 til 175 000 på kun ett år!

 

Mobilisering av nærmiljøet

Livsglede for Eldre sine konsepter mobiliserer frivilligheten i nærmiljøet. Dette bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap for både sårbare eldre som bor på sykehjem og hjemmeboende eldre. Ved å samarbeide med Livsglede for Eldre vil kommunen oppnå økt kvalitet på omsorgstjenestene og et mer levende og inkluderende miljø for både beboere, ansatte, pårørende og nærmiljøet.

 


Noen linker til saker om Livsglede for Eldre i nyhetsbildet