Lenvik kommune tar godt vare på sine eldre

Lenvik kommune tar godt vare på sine eldre

I november ble begge sykehjemmene i Lenvik kommune livsgledesertifisert. Dermed har de fått et synlig bevis på at de ansatte arbeider systematisk for å  ivareta de sosiale, kulturelle og åndelige behovene til beboerne sine. Den enkelte får en mer meningsfull hverdag – og økt livsglede!

Kommunens nettside erklærer at ”i Lenvik kommune er vi opptatt av at man skal ha et godt liv, fra barnsben til man blir gammel.” 

Med satsing på både barneby og livsgledesertifisering av sykehjemmene viser de at de mener alvor, noe som også underbygges av kommunens slagord: ”Sammen skaper vi tiltak og trivsel”.

Både Finnsnes omsorgssenter og Rossfjord sykehjem har jobbet hardt og målrettet fram mot sertifiseringsdagen, og sertifisørene fra Livsglede for Eldre var imponert over arbeidet de ansatte har lagt ned. Men de hviler ikke på laurbærene, og begge sykehjemmene var fulle av planer om hva de ville jobbe videre med å forbedre. De ønsker å systematisere de individuelle aktivitetene ytterligere, slik at hver enkelt pasient får å gjøre det de har lyst til.

Fornøyd livsgledegruppe på Rossfjord sykehjem etter gjennomført sertifiseringsdag
En livsglad gjeng på Finnsnes omsorgssenter