Fremtidsrettet og positivt på Tjølling sykehjem

Fremtidsrettet og positivt på Tjølling sykehjem

I dag var dagen kommet da Tjølling sykehjem skulle resertifiseres som Livsgledehjem for første gang. Sertifisør Anne Grasbakken gledet seg ekstra mye til å dra tilbake til Tjølling, hvor hun var på leirskole på starten av åttitallet. Men på grunn av dagens situasjon med Covid-19, var det dessverre ikke mulig for sertifisørene å reise fysisk til Larvik. Ved bruk av digitale løsninger fikk vi allikevel gjennomført resertifiseringen på en tilfredsstillende måte.


Til venstre: Sertifisør Yvonne Brager viser frem oblaten som viser at Tjølling sykehjem er resertifisert som Livsgledehjem. Til høyre: Sertifisør Anne Grasbakken, livsgledegruppa på Tjølling og livsgledekonsulent Øyunn Vågslid Lindheim

 

Gode forberedelser og fokus på livsglede
I forkant av resertifiseringen hadde de ansatte fylt ut en egenevaluering, og prosedyrer, gjennomgang av livsgledesirkelen, sykehjemmets forbedringspunkter og gode refleksjoner fra livsgledegruppen ble sendt inn til sertifisørene. Sertifisørene fikk bekreftet at livsgledearbeidet er i fokus på Tjølling, både gjennom materialet som ble sendt inn i forkant, og gjennom refleksjonene som ble gjort på resertifiseringsdagen. Livsgledegruppa er fremtidsrettet og positive, og virker ivrig etter å begynne å jobbe med nye forbedringspunkter.

– Når livsglede blir satt i system, blir verdig og helhetlig sykepleie satt i system, det er meningsfylt, skrev en av de ansatte i egenevalueringen.

En løsningsfokusert tilnærming
Øyunn Vågslid Lindheim, livsgledekonsulent i Larvik, bekreftet nytten av resertifiseringsdagen i etterkant av møtet: – Dagen har vært ryddig og målrettet, og vi har reflektert og diskutert faget gjennom en løsningsfokusert tilnærming. En slik tilnærming bidrar i større grad til felles forståelse og bevisstgjøring omkring livsgledesirkelen, prosedyrene og egenevalueringen, sa Lindheim. – Sykehjemmet må legge vekt på hovedkvaliteter og reflektere godt rundt forbedringsområder. Alle synes det var faglig bra og strukturert gjennomført av sertifisørene, konkluderte hun.

 

Vi gratulerer Tjølling sykehjem som resertifisert Livsgledehjem, og gleder oss til vi (forhåpentlig) kan komme fysisk til Tjølling i 2021.