Resertifisering i koronaens tid

Resertifisering i koronaens tid

De siste ukene har sertifisørene våre utviklet en digital «korona-resertifisering», som har blitt tilbudt alle livsgledehjem som skal resertifiseres i vår. Denne uka ble Roan sykehjem i Åfjord de første som benyttet seg av tilbudet.


Foto: Ingen sak med resertifisering på Microsoft Teams! Ved årlig revidering av prosedyrer, skrives de ut i lommeformat til alle ansatte.

Teknologi
Alle var litt spente på hvordan dette skulle gå, og om teknologien var tilstrekkelig for at dette ble en god resertifisering nr 1. Det ble det absolutt. Teknologien fungerte, og leder og livsgledekonsulent i Roan reflekterte godt. Tilsendt materiale ble gjennomgått sammen med sertifisør Annbjørg Lyngås, som forteller at Roan sykehjem på grunn av systematisk jobbing av høy kvalitet definitivt kan fortsette å kalle seg et livsgledehjem. God ledelse, livsgledekonsulent og livsgledegruppe, samt positive og engasjerte ansatte, er suksesskriterier på Roan sykehjem.

Resertifisering: kvalitetsstempel som motiverer
Livsgledegruppa forteller at de setter en reseritifisering som Livsgledehjem svært høyt, og at det var viktig for dem at den ble gjennomført, selv om vi ikke kunne møtes fysisk. For ledelsen, livsgledegruppa, livsgledekonsulenten og alle ansatte er det en stor motivasjonsfaktor å jobbe for å beholde kvalitetsstempelet Livsgledehjem er, og både beboere, pårørende, nærmiljøet og hele bygda har glede av det. De satte pris på å få et digitalt opplegg, slik at resertifiseringen på en enkel og effektiv måte kunne gjennomføres.

Livsglede viktigere enn noen gang
De forteller også at det er krevende tider nå i disse dager med koronasmitten, og de har jobbet mye med beredskap. Samtidig forteller de at livsgledearbeidet er viktigere enn noen gang, nettopp for å trygge og lage de gylne øyeblikkene for de som bor på sykehjemmet.

Vi gratulerer Roan Sykehjem med resertifiseringen og med den fremragende jobben de gjør, og takker for godt samarbeid.