Plakett LivsgledehjemMange norske kommuner velger nå å gå mer og mer over fra tradisjonelle sykehjem til boliger med heldøgns omsorg. Derfor endrer sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem nå navn til Livsgledehjem.

Sertifiserte sykehjem vil ikke få nytt sertifikat, men vil få tilsendt ny plakett fra Livsglede for Eldre så fort vi får nye fra trykkeriet. Navnet på hjemmesiden og i diverse dokumenter endres fortløpende, mens veiledere, brosjyrer og lignende redigeres ved neste revidering. Det vil si at begge navnene vil være i bruk i en periode, noe vi ber om forståelse for.