Mer enn et år er gått siden Hå sykehjem i Rogaland var på livsgledeseminar, og endelig var det mulig å gjennomføre kickoff for de ansatte.

Nye løsninger på grunn av korona

Kickoffen markerer oppstarten av sertifiseringsprosessen i kommunen, og er vanligvis en liten folkefest. Men på grunn av koronapandemien kunne ikke sertifisørene våre komme på besøk, og måtte derfor gjennomføre programmet via video. For at flest mulig ansatte kunne delta, ble kickoffen fordelt på seks halve dager, hvor de ansatte ble samlet i mindre grupper i det nye atriet på Hå sykehjem.

Ivrige og engasjerte ansatte

I forkant hadde de som jobber på Hå sykehjem tatt flere e-læringskurs fra Livsglede for Eldre. På selve kickoffdagen ble det gjennomført gruppeoppgaver, og de ansatte var ivrige og viste et stort engasjement. Livsgledekonsulent Ida Marie Hetland og frivillighetskoordinator Merethe Elin Kvia var fysisk tilstede i Hå og hadde oversikten lokalt, mens sertifisør Yvonne K. Brager satt på andre siden av skjermen og styrte gjennomgang og gjennomføring av dagen.

Vi ønsker Hå sykehjem lykke til i den videre prosessen med å bli et livsgledehjem.

«Denne dagen har gitt oss oss gode ideer til hvordan vi kan bli bedre kjent med pasientene. Vi blir mer reflektert, og det gir godt påfyll til arbeidshverdagen.» Ansatte etter endt kickoff