Harstad kommune ved livsgledekonsulent, Katrine Edvardsen med flere, har sammen med Per-Harald Simonsen og Trude Perander ved UiT (Campus Harstad), fått på plass en ny prosjektpraksis for sykepleierstudenter på tredje studieår. Under tittelen Prosjekt pasient/ pårørende i et folkehelseperspektiv har studentene tilegnet seg kunnskap om prosjektarbeid og samtidig utført livsgledeaktiviteter sammen med til sammen 66 beboere fra Bergsodden og Stangnes sykehjem i Harstad. Studentene har gjennomført en rekke aktiviteter, som for eksempel SPA- og velværedag, tur til gård, hyggekveld for pasient og pårørende, bålkos, sangstund, aketur, maleverksted og kunstutstilling. Studentene har fått sponset en stor del av det de trengte for å gjennomføre aktivitetene, fra lokalt næringsliv.

Mestring, folkehelse og helsefremming
Begge sykehjemmene er i prosess mot sertifisering som Livsgledehjem, og studentenes veiledere, har vært de livsgledeansvarlige på hvert sykehjem. Som en del av prosjektpraksisen, har studentene fått undervisning om prosjektarbeid som metode, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, helsefremming, administrasjon av prosjekt og utarbeidelse av prosjektbeskrivelse. Studentene har i praksisen knyttet livsglede sammen med mestring, folkehelse og helsefremming.  Et av målene, har vært at studentene skal kunne anvende sykepleierens forebyggende og helsefremmende funksjon.  I planleggingen, har pasientenes livshistorie blitt brukt aktivt, for å tilpasse opplevelsene best mulig til hver enkelt.

Gode erfaringer
Prosjektpraksisen ble gjennomført i uke 8-14, og evalueres i disse dager, med tanke på videreføring til kommende sykepleiekull. I studentenes presentasjon av prosjektene, kom det tydelig fram at møtene med pasientene, og samspillet og livsgleden i gjennomføringen av aktivitetene, har gitt mye læring, men også betydd mye personlig, for studentene. Pasientene har gitt uttrykk for stor glede og takknemlighet over å få være med på aktiviteter sammen med studentene, og det var rørende å høre historier og se bilder/video fra aktivitetene.

Vi håper nå at flere høgskoler og universitet blir inspirert av vår gode erfaring gjennom samarbeidet vi har hatt, og at dette kan adopteres videre og bidra til livsglede for enda flere eldre over hele landet, forteller livsgledekonsulenten Katrine Edvardsen.

Tekst/foto: Harstad kommune