Dette halvåret har Stiftelsen Østerbo Videregående skole i Halden jevnlig besøkt et sykehjem med gjennom konseptet med livsglede for eldre. – Det har vært til inspirasjon og glede for elevene, og brukerne på sykehjemmet gleder seg til vi kommer, forteller faglærer Inger Johanne Kirkedam Larsen.

En lokal barnehage har også blitt med livsgledeelevene på flere av dagene sammen med de eldre. Sammen med elevene har barnehagebarna tatt del i ballongaktivitet, smoothie-laging, bowling og håndstell. Barna har også sunget for de eldre, og neste måned skal de eldre få besøke barnehagen. Gjennom året har elevene også hatt aktiviteter hvor de har kost seg med bingo, juleverksted med fokus på bruk av sansene hvor vi «tok skogen med oss inn», Fastelaven og Påskesamling med andakt og sangstund.

– Musikk har vi brukt mye. Det er alltid hyggelig med sang, og mange temahefter har blitt laget av våre elever og brukt i livsgledetimene. Vi gleder oss til fortsettelsen, forteller Kirkedam Larsen.