Temaet for Den internasjonale dagen for eldre 2021 er «digital rettferdighet for alle aldre» og setter fokuset på de eldre sin tilgang til digitale tjenester.

Digitale verden

Det er viktig at alle eldre får mulighet til å inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på lik linje alle andre. Teknologi har forandret måten vi kommuniserer med hverandre på. Det er store forskjeller i verden når det gjelder tilgang til teknologi. Halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til internett, og eldre opplever i større grad å bli ekskludert fra den digitale verden. Dette skyldes at de enten ikke har tilgang til digitale verktøy, eller mangler kunnskap om hvordan de fungerer.

Markeringer

Dagen markeres over hele verden, og her i Norge finner du arrangement fra nord til sør. Vår studentforening LFE NTNU markerte dette ved et arrangement for de eldre i går med utstilling av amerikanske biler fra American Car Club Trondheim ACCT, nybakte kanelboller, kaffe og god samtale utenfor et helse og velferdssenter i byen! Flott arrangement og mange glade deltakere. Tusen takk til Hevd Håndverksbakeri for sponsing av nydelig kanelboller, og til Bunnpris Nidarvoll og Bunnpris Samfunnet for boller og kjeks.

 

 

 
Følg vår Facebookgruppe. Her legger vi frem arrangement og andre artikler knyttet til Eldredagen 1. okt.
Facebook