Kartlegging av nærmiljøet på Fagernes presenteres i plenum av ansatte.