Livsglede for Eldre Stavanger

Lokalforeningen i Stavanger ble formelt opprettet i 2017, og driver med forskjellige livsgledeaktiviteter i sitt nærmiljø.

Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Gunn Elisabeth Erland
E-post: stavanger@livsgledeforeldre.no
Tlf: 465 46 971