Livsglede for Eldre Stavanger

Vi er en nyoppstartet lokalforening i Livsglede for Eldre som driver med forskjellige livsgledeaktiviteter i vårt nærmiljø.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontaktinfo:

Kontaktperson: Gunn Elisabeth Erland
E-post: stavanger@livsgledeforeldre.no
Tlf: 465 46 971