Kickoff for Lødingen Sykehjem

Kickoff for Lødingen Sykehjem

Denne uka arrangerte Livsglede for Eldre kickoff for de ansatte ved Lødingen sykehjem som nå skal starte arbeidet med å bli et sertifisert Livsgledehjem.

Inspirasjon og erfaringsdeling

Veileder og sertifisør i Livsglede for Eldre Knut Rane Frengen Wetting tok deltakerne gjennom dagen som skulle informere og inspirere ansatte ved sykehjemmet. Dagen startet med at ordfører Hugo Jacobsen og kommunedirektør Thomas R. Schjeldrup ønsket velkommen og snakket litt om initiativet til arbeidet, før livsgledekonsulent Solveig Storjord Hanssen snakket litt om sin rolle som prosessveileder.

Vi fikk også høre om erfaringer med sertifiseringsprosessen fra Tone Johansen og Erika Killengreen fra Bergseng bosenter i Harstad som ble sertifisert i 2018. Dagen ble avsluttet med et gruppearbeid som skulle gi ledere og ansatte innsikt og inspirasjon til videre arbeid.

 

Frivilligheten, skole og barnehage representert

Under kickoffet var det også invitert representanter fra frivillig sektor, skole og barnehage i Lødingen. Rådgiver for frivillighet i Livsglede for Eldre, Siri Bjerkan, snakket om hvordan disse sektorene kan bli gode samarbeidspartnere for sykehjemmet i sertifiseringsprosessen og hvordan hele nærmiljøet kan trekkes inn i livsgledearbeidet.

 

Det var en ivrig og engasjert gjeng som møtte på kickoff, både fra sykehjemmet og fra frivilligheten.

Vi ønsker lykke til med arbeidet med livsgledehjem fremover og gleder oss til å følge med på veien!
Enige og tro til Dovre faller

Enige og tro til Dovre faller

Politikerne må være tro til det de lovet da de gikk til valg på at eldre skulle få bli sjef i sitt eget liv. Tro til verdighetsgarantien, kvalitetsforskriften og andre lover og forskrifter som beskriver eldres rettigheter, og tro til å leve hele livet-reformen. Jo, enige kan vi være. Tro må man kunne være.

Skjermdump: Sykepleien.no

Hurdalsplattformen

Eldre på norske sykehjem er knapt omtalt i Hurdalsplattformen, heller ikke i helseministerens fem viktigste prioriteringer.
– Alle vil vi at den eldre befolkningen skal bli møtt med respekt og forståelse. Vi må også være enige om at de 120 000 i landet vårt som har en demenslidelse først og fremst må behandles som personer som kan trenge tilrettelegging, og ikke bare som en diagnose eller byrde.

Velferdsstaten

Vi bør være enige om at de som har jobbet hele sitt liv for å bygge opp velferdsstaten fortjener å bli tatt vare på. De skal slippe å være ensomme, og de skal få god pleie og omsorg når de trenger det. De fortjener å få tilrettelagte aktiviteter, livsglede, matglede og tjenester som er tilpasset akkurat dem.

Denne artikkelen ble publisert på Sykepleien.no den 15.12.21

Se full artikkel ekstern

Helsetunet 2 i Fauske er igjen sertifisert som Livsgledehjem!

Helsetunet 2 i Fauske er igjen sertifisert som Livsgledehjem!

Sertifisørene Knut Wetting og Malin Hamnes møtte ei engasjert livsgledegruppe på sertifiseringsdagen 11. november, da Helsetunet 2, en del av Fauske sykehjem, igjen skulle sertifiseres som Livsgledehjem.

Bred oppslutning om Livsgledehjem 

Livsgledegruppa holdt presentasjon og deltok i refleksjoner og diskusjoner rundt hvordan livsgledearbeidet har blitt ivaretatt frem til sertifiseringsdagen. Ledelsen og ansatte var stolte over jobben, og kunne vise til et bredt tilbud for beboerne, med tilpasset bruk av musikk, besøk av dyr og mye mer! Livsgledehjem er godt forankret på politisk og administrativt nivå, i Fauske kommune er det ingen tvil om at helsetunet skal være sertifisert Livsgledehjem.

Gylne hverdager og små gleder i fokus

Siden juni 2020 har virksomheten jobbet systematisk for å oppfylle kravene som stilles til Livsgledehjem. Et viktig tema har vært å fokusere på de «små» tiltakene for hver enkelt beboer, som gir dem bedre hverdager. Livsgledehjem anses som en metode for å sikre en personsentrert tilnærming for beboerne. Livsgledegruppa fortalte om mangfoldige positive effekter, både for beboerne og de ansatte. Konseptet Livsgledehjem er kjent i lokalmiljøet, og gleden av å glede andre er stor! Mange frivillige ønsker å bidra, og Helsetunet 2 gleder seg stort til å kunne ta imot mange frivillige bidragsytere igjen.

Vi gratulerer Helsetunet 2 med sertifiseringen, og ser frem til videre samarbeid!

Livsglede for Eldre presentert i Danmark

Livsglede for Eldre presentert i Danmark

Danmarks sosial- og eldreminister, Astrid Krag, åpnet årskonferanse 2021 i Odense som i år har temaet Kvalitet i en værdig ældrepleje. Som et godt eksempel på hvordan det kan gjøres og hvordan Livsglede for Eldre arbeider i Norge, ble Livsgledehjem presentert av Christine Lundemo (leder livsgledehjem) og Lene Sørumshagen Sødal (markedsansvarlig).


Klikk på video for å se vårt foredrag i Danmark. Spol direkte til innlegg: 1:12:30

Livsglede for Eldre presenterte hvordan sertifiseringsordningen Livsgledehjem er et verktøy som hjelper institusjoner med å ivareta de psykososiale behovene til hver enkelt beboer, hver eneste uke, uavhengig av hvem som er på jobb. Slik oppnår kommunen bedre kvalitet i tjenesten, og beboere, ansatte, pårørende og nærmiljøet får flere gylne øyeblikk, mer glede og økt folkehelse.

Til grunn for arbeidet ligger en grundig kartlegging av hver beboer, individuelle kalenderplaner og konkrete prosedyrer og rutiner i internkontrollen. Slik blir tjenesten mer personsentrert, man oppnår økt brukermedvirkning og ivaretar mange punkter i lover og forskrifter som forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften.

 

 

Livsgledehjem: nå også på Sunnmøre!

Livsgledehjem: nå også på Sunnmøre!

Forrige uke arrangerte vi kickoff for Livsgledehjem for de ansatte ved Sandetun omsorgsbustadar og Sandetun sjukeheim. Det er en glede å ønske Sande kommune velkommen som den aller første kommunen på Sunnmøre som er med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem!

Godt oppmøte og solid forankring i kommunen

I løpet av 18. og 19. oktober var rundt 75 ansatte og frivillige samlet til kickoff i grendehuset Breidablikk på Larsnes. Helse- og omsorgssjef Bård Dalen (bildet over til venstre) og enhetsleder Kari Johanne Skarmyr var til stede begge dagene. Bård åpnet dagen både mandag og tirsdag, og kunne fortelle at han har sett frem til dette og til å ta fatt på arbeidet sammen med de ansatte. Bård kunne stolt fortelle at de er først ute på Sunnmøre med å bli med i sertifiseringsordningen til Livsglede for Eldre. Ordfører Olav Myklebust og kommunedirektør Anders Hammer var til stede på tirsdag, og opplevde dagen som inspirerende. De gleder seg til å følge prosessen.

Livsgledekonsulent Kristine Rein (bildet over i midten) fortalte den lydhøre forsamlingen om rollen hun skal ha som prosessveileder i sertifiseringsarbeidet, og informerte om hvor langt de er kommet med arbeidet. Kristine er kommunefysioterapeut, og godt kjent i kommunen.

Inspirasjon fra Halsa sykehjem

Etter pausen holdt hovedlivsgledeansvarlig Torhild Bæverfjord ved Halsa sykehjem et inspirerende innlegg om sine erfaringer med Livsgledehjem. Hun fortalte om hvordan de jobber på Halsa sykehjem, som ble sertifisert som livsgledehjem i 2019, og om alt det de ansatte har fått til siden de ble med i sertifiseringsordningen. Hun beskrev en prosess som innebærer mye jobb, og som i perioder har vært utfordrende, men som samtidig fører til økt arbeidsglede for ansatte og økt kvalitet på tjenestene beboerne får.

Sertifisør og veileder Renate Koen ledet deltakerne stødig gjennom kickoff-dagene, og skal følge institusjonene i Sande videre i sertifiseringsprosessen. Vi ønsker lykke til i prosessen mot å bli et Livsgledehjem!