Besøksbabyer sprer livsglede på aldershjemmene

Besøksbabyer sprer livsglede på aldershjemmene

KK har skrevet en artikkel om besøksbabyer. Her blir vår egen frivillighetsrådgiver Ingvild Finstad intervjuet om hvordan vi jobber for en meningsfull hverdag for eldre, og hvordan et av verktøyene vi bruker for å oppnå dette, er å invitere inn andre generasjoner.

Det å skape generasjonsmøter og gode relasjoner mellom generasjonene, har de siste årene hatt et økt fokus. i 2018 startet Livsglede for Eldre prosjektet besøksbaby, og per dags dato har vi 35 livsgledehjem som tar imot babybesøk.

Generasjonsmøter stimulerer virkelig sansene hos de eldre, og det kommuniseres gjennom både latter, smil og prating. Dette er viktig stimulering for å ivareta kognetive evner. Systematisk sansestimulering er viktig for hjernen, og kan bidra med å forsinke utviklingen av demenssykdom, viser forskning.

Samarbeider også med barnehager

Livsglede for Eldre har i tillegg et konsept som heter livsgledebarnehage. Gjennom dette får også litt større barn muligheten til å glede de eldre. En livsgledebarnehage besøker eldre i sitt nærmiljø jevnlig, og skaper virkelig gode opplevelser gjennom felles aktiviteter.

Du kan lese mer om livsgledebarnehager her, hvor du også kan registrere barnehage.

Link: livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/barnehage

Les hele artikkelen hos KK.no:

https://www.kk.no/mamma/besoksbabyer-sprer-livsglede-pa-aldershjemmene/70681511?fbclid=IwAR2IQT1Y4dNjahA-za2cCAcONwllVxRBUlVxWuGNf-RUwc62d3pL3dsqMz4

En stor takk til Ungdommens fylkesting (UFT) & Vest-Agder fylkeskommune

En stor takk til Ungdommens fylkesting (UFT) & Vest-Agder fylkeskommune

UFT er et hørings- og rådgivende organ for Vest-Agder fylkeskommune og alle de politiske organene. Gjennom UFT får ungdom i Vest-Agder reell medvirkning, en stor mulighet til å påvirke politiske saker i fylket og øke ungdommens samfunnsengasjement. 

Gaven ble overrakt Frode Salvesen, fungerende generalsekretær i Livsglede for Eldre, på kontoret i Kristiansand.  Representanter for UTF fra venstre: Kristian Larsen og Trond Hauklien. Til høyre: fylkesordfører Terje Damman.
Foto: Stian Bakke


I stedet for å sende julekort, gir fylkeskommunen porto- og julekort-pengene til en god sak i fylket.

Vi ønsker forsatt våre samarbeidspartnere, kontakter og ansatte en god jul og et godt nytt år. Ved å gjøre det gjennom elektroniske kanaler (som vår hjemmeside, sosiale medier og nettavis) kan vi også i år gi 15 000 kroner til et godt formål, forteller fylkesordfører Terje Damman. 

 
Nytt i år er at fylkesordfører Terje Damman har overlatt valget av mottaker til ungdommene i Ungdommens fylkesutvalg.


En rekke ungdommer har hatt erfaringer med å møte eldre gjennom organisasjonen Livsglede for Eldre. Disse flotte møtene mellom generasjonene gir ungdom viktig erfaring og forebygger ensomhet hos eldre – noe som gir dem livsglede. Det syntes vi var passende å gi til. Julen handler jo nettopp om det; å komme sammen og skape livsglede.


Trond Hauklien

 

Vi i Livsglede for Eldre takker for gaven, og setter umåtelig pris på engasjementet fra ungdommene i Ungdommens fylkesting, Vest-Agder.