Her garanterer de livsglede

Her garanterer de livsglede

I en artikkel i S-N.no kan man lese at Halsen sykehjem har blitt et livsgledehjem, og hvilke tiltak de har gjort for å oppfylle kriteriene for å være et livsgledehjem.


Foto: FRANK SKAUFEL

Endringer
Den store endringen ligger i at sykehjemmet nå i langt større grad må brukertilpasse alle aktiviteter, og hver enkelt bruker skal intervjues om sine interesser slik at vi kan tilrettelegge aktiviteter. I tillegg er det krav til kontakt med dyr, og her har vi to katter, undulat, gullfisker og fem høner i hagen. Vi har også jevnlig besøk av besøkshunder, sier avdelingsleder ved sykehjemmet Monika Rønsåsbjørg.

Ubetinget positivt
Kommunestyrerepresentant Gunnar Uglem fra Miljøpartiet de Grønne forteller at det er ubetinget positivt at Halsen sykehjem har blitt et livsgledehjem, og det er viktig at mennesker ser hverandre, og ser forbi sykdom og heller fokuserer på mennesket bak.

Les full artikkel i Stjørdals-nytt: https://s-n.no/her-garanterer-de-livsglede


Skjermdump fra Stjørdals-nytt (Klikk på bildet for å lese full artikkel)

 

Takk til FRANK SKAUFEL og Stjørdals-nytt for bruk av bildet.