Bedre kvalitet med Livsgledehjem på Hå sjukeheim!

Bedre kvalitet med Livsgledehjem på Hå sjukeheim!

Det var en stor dag for Hå sjukeheim da de ble sertifisert som Livsgledehjem 4. mai. 

Systematisk personsentrert omsorg

Ledelsen og ansatte ved Hå sjukeheim forteller at sertifiseringsprosessen har bidratt til økt fokus på personsentrert omsorg. Livsgledehjem har gjort det enklere å ivareta lovpålagte krav, og til å styre i tråd med Leve hele livet-reformen, verdihetsgarantien og kvalitetsforskriften. Det er nå større bevissthet på dokumentasjon og brukermedvirkning i Hå, og pårørende er mer inkludert i beboerne sin hverdag. Arbeidet er satt i system, slik at det psykososiale arbeidet nå er mindre avhengig av hvem som er på jobb.

Generasjonsmøter og mer frivillighet

Livsgledehjem har også bidratt til å skape flere møter mellom generasjoner og økt inkludering av lokalsamfunnet i kommunen. Frivilligheten er i større grad tilpasset den enkelte beboer, og dette ser de fram til å fortsette og jobbe med på sykehjemmet. Apropos dette underholdt elever fra kulturskolen med sang og dans på sertifiseringsfesten, som for øvrig ble feiret sammen med beboere, pårørende, ansatte, frivillige og nærmiljøet – og kaffe, kaker og 100 «livsgledemuffins» bakt av hovedlivsgledeansvarlig selv for anledningen.

Kvalitet tross pandemi

Veileder og sertifisør i LFE, Gry Oanes Solbakken, som har veiledet Hå sjukeheim mot sertifisering, bekrefter at de har klart å skape kvalitet, tross pandemien og lederskifte. – Hovedlivsgledeansvarlig Rebekka Bredland og livsgledekonsulent Ida Marie Hetland, sammen med livsgledegruppen og ledelsen, har gjort en fantastisk jobb med å lede og veilede kollegene sine gjennom sertifiseringsprosessen, sier Solbakken smilende.

For å utvikle livsgledearbeidet mot neste resertifisering ser livsgledegruppa viktigheten av å fokusere på den røde tråden i det psykososiale arbeidet, økt fagforståelse i livsgledearbeidet og å tenke muligheter framfor begrensninger.

Livsglede for Eldre gratulerer Hå sjukeheim med sertifiseringen, og ønsker lykke til med videre utviklingsarbeid!

Kulturskolen i Hå underholder med sang og dans

Kulturskolen i Hå underholdt med sang og dans

 

Avspark for livsglede i Hå

Avspark for livsglede i Hå

Mer enn et år er gått siden Hå sykehjem i Rogaland var på livsgledeseminar, og endelig var det mulig å gjennomføre kickoff for de ansatte.

Nye løsninger på grunn av korona

Kickoffen markerer oppstarten av sertifiseringsprosessen i kommunen, og er vanligvis en liten folkefest. Men på grunn av koronapandemien kunne ikke sertifisørene våre komme på besøk, og måtte derfor gjennomføre programmet via video. For at flest mulig ansatte kunne delta, ble kickoffen fordelt på seks halve dager, hvor de ansatte ble samlet i mindre grupper i det nye atriet på Hå sykehjem.

Ivrige og engasjerte ansatte

I forkant hadde de som jobber på Hå sykehjem tatt flere e-læringskurs fra Livsglede for Eldre. På selve kickoffdagen ble det gjennomført gruppeoppgaver, og de ansatte var ivrige og viste et stort engasjement. Livsgledekonsulent Ida Marie Hetland og frivillighetskoordinator Merethe Elin Kvia var fysisk tilstede i Hå og hadde oversikten lokalt, mens sertifisør Yvonne K. Brager satt på andre siden av skjermen og styrte gjennomgang og gjennomføring av dagen.

Vi ønsker Hå sykehjem lykke til i den videre prosessen med å bli et livsgledehjem.

«Denne dagen har gitt oss oss gode ideer til hvordan vi kan bli bedre kjent med pasientene. Vi blir mer reflektert, og det gir godt påfyll til arbeidshverdagen.» Ansatte etter endt kickoff