Årsrapport for 2017: Det har vært stor interesse for livsgledemetoden i 2017! Hele 43 kommuner er med i sertifiseringsprosessen Livsgledehjem og flere er på vei! Pr. 31/12-2017 var 110 sykehjem med i prosessen. 147 videregående skoler bruker livsgledepedagogikk, 30 ungdomskoler bruker valgfaget Innsats for andre til å gjøre noe for og med eldre i sitt nærmiljø, og 264 livsgledebarnehager besøker eldre i sine nærmiljøer jevnlig (107 nye i 2017!). I tillegg er det mange frivillige i Livsglede for Eldres 27 lokalforeninger landet rundt som jevnlig har aktiviteter som gir verdifull glede og innhold i hverdagen.

Sammen er alle med for å skape skape meningsfulle dager for eldre. Lev livet – livet ut! Les mer om dette i årsrapporten for Livsglede for ELdre 2017.