Vi endrer eldreomsorgen i Norge!

 

Det har vært mye negativt fokus på mat og måltid i norsk eldreomsorg.
Livsglede for Eldre har i hele år satt søkelyset på god mat og måltidsglede, sammen med våre 138 livsgledehjem.
Dette er OGSÅ sannheten om norsk eldreomsorg.
Sammen endrer vi eldreomsorgen i Norge.

 

Du finner mer informasjon her: