I nyttårstalen til statsminister Erna Solberg forteller hun om et sykehjem som har flyttet middagen til senere på dagen, slik at de får både mer rom for aktivitet og bedre ernærte beboere. Helseminister Bent Høie besøkte høsten 2016 Hamborgstrøm Bo- og servicesenter i Drammen, som nettopp var blitt sertifisert som Livsgledesykehjem, og også han har snakket positivt om det å flytte middagen den siste tiden. Dette har vi i Livsglede for Eldre jobbet med i mange år, og setter pris på at det nå blir løftet frem av regjeringen!

Et hyggelig måltid

I sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem arbeider vi systematisk for å tilfredsstille de psykososiale behovene til beboerne, og med å se hvert enkelt menneske. Hver beboer ved et livsgledesykehjem kartlegges for hva som skaper livsglede for ham eller henne, og får tilbud om tilrettelagte, meningsfulle aktiviteter i sin egen individuelle livsgledekalender. En slik aktivitet kan være å se på båtene ved havna, gå turer i nærområdet eller å plukke blomster i hagen ved sykehjemmet. Det kan også være å få lest kveldsbønn på senga, å drikke en kopp te til radioprogrammet som har vært fast følgesvenn gjennom mange år, eller andre mindre hverdagsaktiviteter som gir mening for den enkelte. Hovedsaken er at aktivitetene settes i system, slik at de gjennomføres, uavhengig av hvem som er på jobb den dagen.

Et livsgledesykehjem skal legge til rette for ni grunnleggende kriterier, som blant annet har fokus på måltid og måltidssituasjon. Hvordan er bordet pyntet? Er det ro under måltidet, også blant de ansatte? Hvordan trekker vi årstidene inn i spiserommet? Ikke minst har det stor betydning når måltidene blir servert. Vi i Livsglede for Eldre så tidlig gevinsten av å flytte middagsserveringen til senere på ettermiddagen, og begynte allerede i 2009 å veilede alle virksomheter vi samarbeider med til å gjøre nettopp det. Når maten ble servert allerede kl 13, og frokosten gjerne var ferdig så sent som i 11-tiden, ble det knapt tid til aktiviteter, og beboerne rakk ikke å bli sultne mellom måltidene. De ansatte hadde sjelden tid til ta lunsjpause. Flere sykehjem i Trondheim forskjøv middagen et par timer, og både de og vi så at det fungerte veldig godt. I 2011 vedtok kommunen at alle institusjonene i byen skulle ha senere middagsservering. Og siden da har vi oppfordret alle sykehjem vi samarbeider med rundt om i Norge til å gjøre det samme, og de aller fleste gjør det med stor suksess. Tilbakemeldingene etter middagsflyttingen er bl.a. at aktivitetsnivået og matlysten hos beboerne øker, og at de ansatte får bedre tid til matpauser. I 2009 kom det i tillegg ut en veileder fra Helsedirektoratet som omhandler under- og feilernæring i Norge. Også denne veilederen sier klart at måltidene må være jevnere fordelt, og det anbefales å flytte middagen til senere på dagen.

I arbeidet med Livsgledesykehjem stiller vi gjennom systematisk arbeid stadig spørsmål om hvorfor rutinene er slik de er, og utfordrer etablerte sannheter ved institusjonene. Det er ofte mye som kan gjøres annerledes, og til det beste for både beboere og ansatte. Og vi fortsetter å veilede sykehjem over hele landet til å flytte middagen. Takk for drahjelpen, Bent og Erna!