Yrkesfagstudent ved NTNU, Yvonne Sjåstad, presenterte sitt FOU-prosjekt forrige uke. Sjåstad har gjennom klasseromsforskning sett på om livsgledeaktiviteter øker motivasjon og læring hos elevene.

Funnene var svært positive. Hun bekrefter i sin presentasjon at teoretiske kompetansemål læres på en god, motiverende og ikke minst artig måte! Hun beskriver stort engasjement og stor glede blant både elever og eldre. Hun presenterte også mange flotte utsagn fra elevene!

Positive forskningsresultater om livsgledeaktiviteter