Like før påske arrangerte lokalforeningen i Trondheim, Livsglede for Eldre NTNU, en fest for de eldre ved Ilsvika Helse og velferdssenter. Her var det utrolig god stemning med maling av påskeegg, sosialt samvær, sang og påskegodis, kan studentene fortelle. Lokalforeningen forteller om at det var nødvendig med to stuer med omtrent en ledsager til hver eldre, så det var veldig vellykket interaksjon på velferdssenteret.

Vi i Livsglede for Eldre NTNU vil takke de ansatte på Ilsvika for godt samarbeid til dette arrangementet!