15. februar ble det arrangert livsgledeseminar for nye deltakere i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem. Denne våren er det oppstart for 11 nye institusjoner, hvor to av disse blir de aller første heldøgns omsorgsboligene i ordningen. Det ble en lærerik dag for kommuneledelse og nye livsgledekonsulenter i Statens hus i Trondheim.

Seniorrådgiver Siri Ramberg Stav fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag holdt blant annet et innlegg om opplevelsene til Fylkesmannen i samband med tilsyn på sertifiserte Livsgledesykehjem kontra sykehjem som ikke er med i ordningen.

– Det er en genistrek at dere hjelper sykehjemmene med å jobbe systematisk med internkontrollen, slik at det blir mulig å etterspørre planlegging, utføring og evaluering, også på de psykososiale områdene.

Livsgledekonsulent Katrine Edvardsen fra Harstad ga et innblikk i hva det vil si å være livsgledekonsulent, og enhetsleder ved Havstein helse- og velferdssenter snakket om hvilke positive effekter sertifiseringsarbeidet har hatt for dem.

Vi ønsker alle de nye institusjonene lykke til, og gleder oss til å følge dem i sertifiseringsprosessen!