Livsgledetur

Pilotprosjektet Livsgledetur handler om å aktivisere hjemmeboende eldre, og er fortsatt under utvikling. Det går ut på at de eldre kjøper en pakke med turer ut i frisk luft i nærmiljøet, og får en hyggelig og sosial opplevelse med henting på døra, mosjon, egen ledsager og et godt måltid. Turene følger skoleåret, og er lagt opp for eldre uten en demensdiagnose. Livsgledetur er fortsatt under utvikling, men vi håper å kunne tilby dette til norske kommuner om ikke altfor lenge.
Les mer her.