Livsglede for Eldre har Livsgledebarnehager i alle Norges fylker. Det ble klart denne uka da Midtbakken barnehage i Alta registrerte seg som Livsgledebarnehage. Finnmark hadde fra før av fire livsgledeskoler, men har nå også sin første Livsgledebarnehage.

Frivillige i Livsglede for Eldre har hatt med seg små ”gule engler” siden oppstarten i 2005. Med påskriften: ”Jeg er livsglede for eldre” og ”gledesspreder” har de små gule t-skjortene vært en stor suksess. Livsgledebarnehage var pilotprosjektet som ikke kunne slå feil, og idag har konseptet Livsgledebarnehage spredt seg fra nord til sør, og fra øst til vest. 171 barnehager har meldt sin interesse for å spre livsglede for eldre, og alle som vil kan være med. Livsgledebarnehagene besøker eldre i sitt nærmiljø jevnlig, og skal skape gode opplevelser gjennom felles aktiviteter. Livsglede for Eldre er svært opptatt av den helsefremmende effekten, som det frivillige bidraget har for alle involverte. I alt vi gjør er vi opptatt av samspillet mellom gammel og ung. Ved å stimulere til felles aktivitet gir vi eldre muligheten til å være en ressurs for barn og unge. Besøkene hos de eldre i deres nærmiljø kan forankres i barnehagens rammeplan.

Det har vært en fantastisk mulighet til å glede hverandre på en naturlig måte .Vi ønsker å fremme glede og respekten. Gjennom dette henter vi lærdom fra dem som har levd lengre enn oss.
Havnealleen barnehage på Sola

Har dere lyst til å bli en Livsgledebarnehage?
For å bli en Livsgledebarnehage så kan dere registrere dere ved å fylle ut skjema her. Dere vil da motta barnehagepakken med gule t-skjorter, materiell og tips om hvordan dere kan komme i gang. Vi krever ingen innrapportering. Barnehagepakken er gratis, men dere betaler porto.