Dette skoleåret har Gauldal videregående skole 26 elever i livsgledegruppa. En torsdag i måneden er de på livsgledeaktiviteter. Elevene fordeler seg på Midtre Gauldal sykehjem på Støren og på dagsentrene i Singsås og Soknedal. Aktivitetene er forskjellige fra gang til gang. Det kan være ulike typer spill, vaffelsteking, gå turer, maling, laging av kort m.m.

I adventstida har elevene arrangert adventsstund med servering av lussekatter, saft og kaffe, tenning av adventslys, julesang og lesing av adventsvers og julehistorier. Elevene har også laget og delt ut julekort til de eldre på institusjonene.