Helse- og oppvekstfagelevene ved Melhus vgs gjennomførte høsten 2016 livsgledeaktiviteter hver fredag. Aktivitetene foregikk ved flere omsorgssentre. Ved Rossvollheimen i Skaun har det blant annet vært populært å gå tur med hund (se bilder under), og helsefagarbeiderklassen arrangerte og gjennomførte julebord for alle beboerne. Brukerne på Hølonda helsehus i Melhus har vært på turer til nærbutikken  og i lokalmiljøet med assistanse fra elevene. Livsgledeelevene avsluttet høsten med julebord med nisse. Også de som bor på Buen omsorgssenter, Kroa eldresenter, Horg sykehjem (Melhus) og Nypantunet helse- og velferdssenter (Trondheim) har fått glede av varierte livsgledeaktiviteter inne og ute sammen med elevene fra Melhus vgs, og også her ble det gjennomført julebord for alle beboere.