Hele livsgledegruppen på Høgvågheimen BOA med partyhatter på etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem

Livsgledegruppa på Høgvågheimen BOA fikk partyhatter på etter gjennomført sertifisering som Livsgledehjem

Denne uken fikk Lillesand to nye Livsgledehjem, da både Høvågheimen og Lillesand bo- og aktivitetssenter ble sertifiserte Livsgledehjem.

I strålende høstsol ble sertifisørene møtt av ledere og livsgledegruppene, som var tydelig stolte over livsgledearbeidet som er lagt ned det siste året, samtidig som de var spente på om de kom gjennom nåløyet. Begge sykehjemmene hadde fra tidligere et høyt aktivitetsnivå, og samarbeidet godt med nærmiljøet. I året siden kickoff har de satt dette mer i system, og jobbet målrettet for å få en mer personsentrert hverdag. Livsgledegruppene skryter av bidraget fra vaktmester, vaskeri, rengjøringspersonale, kjøkkenet og livsgledekonsulent for uvurderlig hjelp for å lykkes i livsgledearbeidet.

Det som spesielt imponerte på Høvågheimen BOA, var nattevaktene sitt engasjement i livsgledearbeidet, og hvordan de utøver personsentrert omsorg om natten. I egenevalueringen før sertifisering skrev en at «Vi nattevakter […] vet mer om hva som skal til for å roe og trygge på natt, fordi vi blir bedre kjent gjennom skjemaet (livshistoriekartleggingen, red.anm.). Derfor har vi mer kunnskaper om hver pasient, og kan bruke andre metoder enn før.»
 
På Lillesand BOA ligger det an til mye moro for både beboere og ansatte, da enhetsleder ikke går av veien for å finne på sprell. Uvanlige antrekk og overraskende opptredener inspirerer ansatte til å gi litt ekstra i hverdagen. «Det er større grad av brukermedvirkning enn før, og fokus på hva beboer selv ønsker å bruke tid på. Vi benytter ansattes evner og talenter på en annen måte enn tidligere», sier en ansatt på Lillesand BOA.
 
Vi ønsker å gratulere Høvågheimen BOA og Lillesand BOA med sertifiseringen, og ønsker lykke til med det videre utviklingsarbeidet.
Livsgledegruppa på Lillesand BOA poserer glade etter bestått sertifisering!

Livsgledegruppa på Lillesand BOA poserer glade etter bestått sertifisering