3. mai åpnet enhetsleder Unn-Christin Melby kickoff for Livsgledehjem i Marnardal kommune med å kunngjøre at dette var noe hun virkelig hadde sett frem til. Det er tydelig at både enhetslederen og rådmann Kjell Rune Olsen brenner for å skape livsglede, og begge gleder seg til at Marnardals sykehjem skal bli et sertifisert Livsgledehjem. – Denne dagen har vi virkelig gledet oss til en god stund, fortalte Melby ivrig til de fremmøtte.

Det var en engasjert gjeng som deltok på kickoff; sykepleiere og sykepleiestudenter, helsefagarbeidere, fysioterapeut, representanter fra frivillige organisasjoner og daglig leder ved Frivilligsentralen var blant de oppmøtte. Det finnes mye vilje og engasjement i Marnardal kommune, og nå gleder de ansatte seg til å sette dette i system. I fremtiden skal kommunen slås sammen med Mandal og Lindesnes, som begge har vært gjennom sertifiseringsprosessen. Rådmann Kjell Rune Olsen kunne fortelle at det derfor var helt naturlig å sertifisere sykehjemmet i Marnardal også.

Beboerne i Marnardal er heldige som har så mange positive og engasjerte ansatte i kommunen. Med et slikt engasjement tror vi sertifiseringsprosessen blir både inspirerende og givende! Vi ønsker Marnardal kommune lykke til.

Sertifisører, livsgledekonsulenten, livsgledegruppen og enhetsleder: Foran fra v.: Asborg Svindland, Unn-Christin Melby, Olga Ågedal. Bak fra v.: Frøydis Høyem, Anne Grasbakken, Kari Bue, Liv Kjersti Glesne, Andrea Svaba, Anniken Finsådal.

Sertifisører, livsgledekonsulenten, livsgledegruppen og enhetsleder.
Foran f.v.: Asborg Svindland, Unn-Christin Melby, Olga Ågedal.
Bak f.v.: Frøydis Høyem, Anne Grasbakken, Kari Bue, Liv Kjersti Glesne, Andrea Svaba, Anniken Finsådal.

Kickoff Livsgledehjem Marnardal sykehjem