Allsang og vafler i gamlestua

Allsang og vafler i gamlestua

Onsdag 3. mai arrangerte seks av Helse- og oppvekstfag-elever fra Greåker vgs livsglede for eldre på Smedbakken sykehjem. Elevene har til vanlig praksis på de tre avdelingene som er på Smedbakken, og de tok med seg ett par-tre brukere fra hver avdeling og samlet de til «gamlestua». En pianist kom og spilte gamle sanger og salmer som brukerne kjente igjen. Deretter ble det allsang til stor glede for alle. «Alle fugler små de er», «ro ro til fiskeskjær» og «måne og sol» ble sunget med stor lyst.  Deretter ble de vafler, kaffe og saft. Praten gikk lett rundt bordet og brukerne var i god stemning.

Deretter ble det spilt gamle kjente og kjære sanger fra telefon/høytaleranlegg, ja til og med 17.mai-sanger til stor begeistring og gjenkjennelse. Tilslutt ble brukerne bydd opp til dans med Ole Ivars rungende over høytalerene. De som hadde helse til det tok seg en svingom. Latteren satt løst og det ble en veldig hyggelig samling både for brukerne og for elevene.

Vårglede i Ålesund

Vårglede i Ålesund

Livsgledeelever på vg1 Helse og oppvekst på Fagerlia vgs arrangerte torsdag en vårfest for eldre i Ålesund. Festen ble kalt for vårglede. Elevene brukte flere uker til å planlegge arrangementet og gikk ut med invitasjon til alle eldre i Ålesund og Giske kommune.

Skolens aula var pyntet til vårfest med gul livsglede- og påskefarge. Elevene var ledsagere for de eldre, serverte, ledet allsang med kjente og kjære sanger, hodt utlodning og quiz osv. Frivillige stilte opp for å bidra i festen. Asbjørn Johansen holdt et fengende innlegg om sine opplevelser som skoleelev i krigens dager. Fagerlia-elevene fortalte om det å være elev på videregående skole i dag og om å være elev i afrikanske land. Peder Andersen spilte trekkspill og keyboard under hele festen.

Livsgledeaktiviteter uke etter uke

Livsgledeaktiviteter uke etter uke

Livsgledeelevene på helse og oppvekstfag ved Thor Heyerdahl vgs står på uke for uke og skaper livsglede for de eldre i Larvik. Det foregår masser av aktiviteter ukentlig på Furuheim, Yttersølia og Stavern sykehjem, samt ved Tårngården eldresenter. Gapatrosten og Torstrand Livsgledebarnehager kommer på besøk og har det morsomt sammen med unge og de eldre.

I disse dager har det vært mye fokus på påske. Det har vært påskeverksteder og mye sang og glede, forteller livsgledekoordinator Randi Palmgren Heimstad ved Thor Heyerdahl vgs.

Sist onsdag arrangerte en av gruppene hyggekveld på Tårngården eldresenter. De koste seg med quiz, bingo, sang og diktlesing. Alle hadde pyntet seg med flotte hatter og kåring av fineste hatt stod selvsagt også på programmet. Kveldens høydepunkt var deilig bløtkake med gul marsipan sponset av Bakehuset i Larvik. Til slutt var det utlodning av flotte blomster sponset av Torstrand blomster.

Tårngården eldresenter hadde besøk fra Torstrand barnehage i mars. Barna hadde laget et flott hefte fullt av tegninger som de eldre fikk i gave. Til gjengjeld fikk barna to esker fulle med små figurer og biler av en av beboerne på Tårngården. På Yttersølia har de flere ganger denne vinteren hatt besøk av en hund til stor glede for beboerne.

Det gjenstår fremdeles mye flott på programmet for livsgledeelevene denne våren. Det blir turer Brunlanes rundt for Yttersølia og Furuheim, besøk på Bøkekroa. 27.april møtes bar, unge og eldre til en aktivitetsdag med konkurranser og rullatorstafett. 11.mai reiser en gjeng fra Tårngården og Nanset eldresenter på Sverigetur med to livsgledegrupper.

Generasjonsmøter

Generasjonsmøter

Dette halvåret har Stiftelsen Østerbo Videregående skole i Halden jevnlig besøkt et sykehjem med gjennom konseptet med livsglede for eldre. – Det har vært til inspirasjon og glede for elevene, og brukerne på sykehjemmet gleder seg til vi kommer, forteller faglærer Inger Johanne Kirkedam Larsen.

En lokal barnehage har også blitt med livsgledeelevene på flere av dagene sammen med de eldre. Sammen med elevene har barnehagebarna tatt del i ballongaktivitet, smoothie-laging, bowling og håndstell. Barna har også sunget for de eldre, og neste måned skal de eldre få besøke barnehagen. Gjennom året har elevene også hatt aktiviteter hvor de har kost seg med bingo, juleverksted med fokus på bruk av sansene hvor vi «tok skogen med oss inn», Fastelaven og Påskesamling med andakt og sangstund.

– Musikk har vi brukt mye. Det er alltid hyggelig med sang, og mange temahefter har blitt laget av våre elever og brukt i livsgledetimene. Vi gleder oss til fortsettelsen, forteller Kirkedam Larsen.

– Praksisnær undervisning

– Praksisnær undervisning

På Kristiansund vgs har elevene ved Helse- og oppvekstfag yrkesfaglig fordypning (YFF) en gang i uka. I dette faget har de valgt å fokusere på livsglede for eldre. Lærerne forklarer at de aller fleste av disse dagene går med på å besøke sykehjemmet i nærheten. Elevene går kledd i gule t-skjorter og snakker uformelt med beboerne. Lærere og veileder er med og hjelper elevene i gang med samtaler om det trengs.

På forhånd har vi repetert kommunikasjonsteorien samt snakket om temaer som kan være aktuelt for de eldre å snakke om, forklarer lærer på HO, Inger Giske Henriksen.

I forberedelsene til disse besøkene pleier lærerne å vise videoen om Livsglede for Eldre og gå gjennom en powerpoint om organisasjonen og livsgledeaktiviteter. Da vet elevene litt mer om hva som forventes av de når de går med de gule Livsglede for eldre t-skjortene, forklarer Henriksen.

Aktivitetsstund
I perioden som elevene har om eldre mennesker jobber de med teori om eldre, ser filmer og har gruppearbeid med mål å arrangere en aktivitetsstund/trivselsstund for de eldre siste gangen i perioden. På de uformelle besøkene kartlegger elevene de eldres behov og ønsker for hva som  kan være aktuelle aktiviteter på aktivitetsstunden. De skal også skaffe informasjon om hva beboerne kan klare av aktiviteter fysisk og psykisk, forklarer lærerne. Aktiviteter elevene har stelt i stand har vært veldig ulike. De har hatt sittedans, fellessang, kjendis quiz, bowling, mannekeng oppvisning med klær fra 60 tallet, bingo, sangoppvisning/instrumentspill av elever, gått  tur, spill og hatt samtaler. Aktivitetsstunden avsluttes alltid med felles kaffe- og vaffelkos. Hver uke er 30 elever involvert i livsgledeaktiviteter.

Erfaringsutveksling
Den praksisnære undervisningen er verdifull pedagogikk for både lærere og elever. Trivsel og mestring gjør at elevene lykkes i flere fag som kommer inn under dette temaet, forteller lærerne. Etter besøkene setter hele klassen seg sammen for å dele erfaringer, gleder og utfordringer med det de har opplevd på sykehjemmet. Elevene skriver også alltid et refleksjonsnotat på slutten av dagen.

Tilbakemeldingene fra elevene er at de synes disse dagene med fordypning i eldre er interessant og lærerikt. Det virker som det er stas og meningsfylt å ha på Livsglede for eldre t-skjortene og navneskilt, og vite at de representerer skolen samt en organisasjon som gjør en viktig samfunnstjeneste, sier Henriksen.

En annen lærer, Cathrine Johansen-Gujord, forteller at elevene etterspør flere oppdrag. Hun forteller at elevene lærer godt når de får prøve selv og ha ansvar under veiledning fra lærer. Elevene vil ha dette fordi de savner mere praksisnær undervisning. De forstår bedre teori når de opplever læringen selv, forteller Johansen-Gujord.

Tidligere har elevene også hjulpet til i et arrangement som sykehjemmet Rokilde arrangerte i forbindelse med verdens aktivitetsdag. Elevene synes det er artig å gå med de gule t-skjortene og samarbeide med andre aktører.

Samarbeid med kommunen og høgskolen
Fremover planlegger skolen i et samarbeid med Kristiansund kommune og Høgskolen i Molde å starte trivsels kafeer rundt om der eldre bor. Da skal elevene som har faget YFF være med å delta på disse kaféene. Elevene vil da ha  ansvaret for matservering, dekke bord, og ta i mot de eldre ved inngangen. Elevene skal også ta ansvar for underholdning og samtaler med de oppmøtte. Det blir et spennende prosjekt. Elevene stortrives sammen med de eldre, forteller læreren.

 

Elever med frivillig innsats

Elever med frivillig innsats

Som et prøveprosjekt har elever ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole på Ringsaker i Hedmark forsøkt seg som frivillige i Livsglede for Eldre. Elevene har både tid og mulighet til å bidra med frivillig arbeid om de ønsker, forteller assisterende rektor ved skolen, Ingvild Tollehaug Jevne. – Det er et stort sosialt engasjement ved skolen vår, og elevene har selv tatt initiativ til å jobbe aktivt mot de eldre i kommunen. Assisterende rektor understreker allikevel at de har forankret det hos skolens administrasjon, og skolen tar del i forsøket sammen med elevene.

Skolen har et tydelig mål om å være «en dynamisk og kreativ møteplass som oppfyller drømmer med glede, samhold og respekt». En av initiativtakerne, Johannes Tveitnes, har selv drevet med livsgledeaktiviteter i videregående skole da han gikk helsearbeiderfaget ved Strand videregående skole og deretter lærling som helsefagarbeider.

– Jeg blir glad når jeg drar på meg den gule t-skjorta. Den viser at jeg har lyst til å bidra med noe, forteller Johannes. Nå har han og medelev Rikke dratt med seg en glad og løsningsorientert gjeng fra folkehøgskolen.

Som frivillige har de besøkt demensenheten på Ringsaker Bo og Aktivitetssenter. – De eldre ble glad og satt pris på at vi kom, forteller Johannes engasjert. Vi var der i 1.time. Vi spilte piano, sang og pratet med de eldre.

– Nå vil vi fortsette videre utover våren. Vi ønsker å få nye elever til å velge Livsglede for eldre på neste kull, avslutter Johannes.

Tradisjonell formiddagsfest

Tradisjonell formiddagsfest

I samarbeid med lokalforeningen i Grimstad inviterte helsefagelevene ved Dahlske vgs en stor gjeng eldre til formiddagsfest på skolen 26. januar. Elevene hadde smurt smørbrød på selvbakt brød og bakt flotte bløtkaker. De hadde skaffet masse gevinster, og alle fikk 2 gratis lodd. Det var allsang, solosang og quiz. Mellom 60- og 70 eldre hadde noen veldig hyggelige timer sammen med vg.2 klassen denne formiddagen. Dette er blitt en svært hyggelig tradisjon alle parter setter pris på.

Livsgledeaktiviteter hver fredag

Livsgledeaktiviteter hver fredag

Helse- og oppvekstfagelevene ved Melhus vgs gjennomførte høsten 2016 livsgledeaktiviteter hver fredag. Aktivitetene foregikk ved flere omsorgssentre. Ved Rossvollheimen i Skaun har det blant annet vært populært å gå tur med hund (se bilder under), og helsefagarbeiderklassen arrangerte og gjennomførte julebord for alle beboerne. Brukerne på Hølonda helsehus i Melhus har vært på turer til nærbutikken  og i lokalmiljøet med assistanse fra elevene. Livsgledeelevene avsluttet høsten med julebord med nisse. Også de som bor på Buen omsorgssenter, Kroa eldresenter, Horg sykehjem (Melhus) og Nypantunet helse- og velferdssenter (Trondheim) har fått glede av varierte livsgledeaktiviteter inne og ute sammen med elevene fra Melhus vgs, og også her ble det gjennomført julebord for alle beboere.

 

Ferskt samarbeid ga maks mat- og livsglede

Ferskt samarbeid ga maks mat- og livsglede

Elsa «Mossa» (97) smiler fornøyd mens Emilia Martine Lysnes i 2HEA fra Thor Heyerdahl vgs er i gang med en velgjørende håndpleie.

Grethe Johannesen smiler fornøyd mens Emilia Martine Lysnes i 2HEA fra Thor Heyerdahl vgs er i gang med en velgjørende håndpleie.

Elevene er virkelig dyktige. Vi har blitt så godt tatt imot! Og vi har fått nydelig mat i restauranten, forteller Johannesen.

I dag er det beboerne på Tårngården eldresenter som skal vartes opp på Thor Heyerdahl vgs, og denne gangen har Livsglede for Eldre-elevene fått kjærkommen bistand fra kjøkkenet på restaurant- og matfag. Elevene disket opp med treretters meny og spaopplevelse for beboerne ved Tårngården.

Spennende
Få timer tidligere på dagen var det hektisk aktivitet på kjøkkenet på restaurant- og matfag. Ingenting skal være overlatt til tilfeldighetene når restaurantdørene åpner. – Det er spennende og litt skummelt på samme tid. Jeg føler at vi må prestere enda bedre enn vi pleier, sier Jenny Kristine Bårdseth i 2KSA .

Elevene har tilpasset menyen etter gjestenes behov og skal diske opp med en treretter bestående av laksepaté, karbonade med løk og bløtkake med kaffe til dessert. – I dag får vi en annen gjestegruppe i restauranten enn vi er vant til og det er god læring for oss, forteller Bjørgulv Grimstvedt på restaurant- og matfag (RM).

God læring
Læreren er strålende fornøyd med initiativet til samarbeidet på tvers av avdelinger på skolen. – At vi får til slike synergier er helt topp, sier Grimstvedt. Etter endt matservering var det helsefagarbeiderelevenes tur til å overta stafettpinnen. På helse- og oppvekstfag var praksisrommet gjort om til et «minispa» med dempet belysning og avslappende musikk. På bordet står stetteglass, og fatene er fylt med frukt og nøtter. – Vi tilbyr håndpleie med lakking av negler og nakke- og skuldermassasje. I tillegg måler vi blodtrykk og blodsukker, forteller Yazan Abdulhafiz i 2HEA.

Vellykket samarbeid
Etter å ha vært en del av Livsglede for Eldre-prosjektet på Vg1, var det mange kjente ansikter blant gjestene for helsefagarbeidereleven. – Livsglede for eldre er veldig bra! Det er så hyggelig å se beboerne fra Tårngården igjen! Også livsgledekoordinator Randi Palmgren Heimstad er strålende fornøyd med resultatet av samarbeidet mellom helse- og oppvekstfag og restaurant- og matfag. – Vi ble så godt tatt imot i restauranten, med flott dekket bord og nydelig mat. Dette ble en meget vellykket dag, takket være et nytt samarbeid som vi håper vi kan få til oftere, avslutter Heimstad.

Livsgledeaktiviteter i Gauldal

Livsgledeaktiviteter i Gauldal

Dette skoleåret har Gauldal videregående skole 26 elever i livsgledegruppa. En torsdag i måneden er de på livsgledeaktiviteter. Elevene fordeler seg på Midtre Gauldal sykehjem på Støren og på dagsentrene i Singsås og Soknedal. Aktivitetene er forskjellige fra gang til gang. Det kan være ulike typer spill, vaffelsteking, gå turer, maling, laging av kort m.m.

I adventstida har elevene arrangert adventsstund med servering av lussekatter, saft og kaffe, tenning av adventslys, julesang og lesing av adventsvers og julehistorier. Elevene har også laget og delt ut julekort til de eldre på institusjonene.

Julestemning på Hitra

Julestemning på Hitra

Helsefagklassen ved Guri Kunna VG2 skapte julestemning da de var med å hjalp til med grøtservering ved borettslaget Blåfjell på Hitra. Sammen med elevene var også livsgledebarnehagen, Fillan barnehage. Barna underholdte med Luciatog og sang, til stor glede for de eldre. En koselig førjulsdag med gode samtaler mellom gammel og ung.

– Praksisnær og nyttig læring

– Praksisnær og nyttig læring

Livsgledegruppa på Tårngården starter julefesten sist onsdag med Luciaopptog

I regi av elever fra Thor Heyerdahl vgs – helse og oppvekst har det denne høsten vært stor aktivitet med livsgledeaktiviteter i Larvik. Skolen har blant annet utvidet tilbudet vårt til også å være ved Stavern sykehjem. Nå har skolen Livsgledeaktiviteter ved tre sykehjem og to eldresenter i kommunen. Nytt denne høsten er også at fem barnehager i kommunen er blitt Livsgledebarnehager. Torstrand og Gapatrosten barnehager samarbeider med skolen. Flotte forventningsfulle barn i gule Livsglede T-skjorter kommer til arrangement på Yttersølia sykehjem og Tårngården eldresenter. Sammen med ungdommene på Thor Heyerdahl vgs sprer de masse Livsglede til Larviks eldre. De eldre, ansatte og pårørende rundt om på institusjonene er veldig takknemlig for det arbeidet og engasjementet elevene våre gir. Det gir elevene gode erfaringer og læringen blir praksisnær og nyttig.

Julestemning
Den siste måneden har elevene hatt masse av juleaktiviteter med julebakst, juleverksted, besøk til Gjennestad hagesenter, julefest m.m. Ved Yttersølia har de også hatt besøk av en flott hund som en av lærerne tar med seg på livsglededagen hver torsdag. Onsdag 14.12 var en av Livsgledegruppene og arrangerte førjulskveld for 48 eldre fra Tårngården og Nanset eldresenter. Ungdommene stod for programmet med både sang, quiz, dikt og selvsagt bevertning med bløtkake sponset av Bakers. Blomster fra Torstrand blomster og Larsens gartneri blir en del av premiene. Det ble også vist film fra Sverigeturen de hadde i vår.

2017
Neste termin er det flere elever som ønsker å være på Livsgledegrupper. Lærerne og elevene har mye spennende på programmet. I samarbeid med Restaurant og matfag skal en gruppe eldre i skolens restaurant få servert middag. En av Livsgledegruppene fra Vg1 er vertskap. Etter middagen skal de eldre besøke VG2 Helsefag hvor de skal få målt blodtrykk, blodprosent m.m. Dette er noe av det helsefagelevene har som kompetansemål.

– Da får de ”øve” på eldre, og blir det mer praksisnært og lærerrikt, forteller Livsgledekoordinator ved Thor Heyerdahl vgs, Randi Palmgren Heimstad.

Noen elever fra VG 2 BUA og en Livsgledegruppe fra Vg1 skal også ha et arrangement inne på skolen hvor barn, unge og eldre skal ha det moro sammen. Nok en Sverigetur står selvsagt også på programmet i mai.

Tekst og bilder: Randi Palmgren Heimstad, Livsgledekoordinator / veileder i livsgledepedagogikk.