– En lærerik opplevelse

– En lærerik opplevelse

Elever fra Vg1 Helse- og oppvekstfag (1HEE) ved Ringsaker vgs var ute på livsgledebesøk på 3 avdelinger på Tømmerli bo- og aktivitetssenter siste tirsdag før jul. Elevene sang julesanger på alle avdelinger og delte ut pepperkaker. Noen av elevene laget julekort med de eldre, og noen lakket neglene til beboere som ønsket det. De som fikk neglelakk var veldig begeistret for å få dette nå før jul. Det var veldig koselig for både elever og beboere å få være sammen! En veldig bra og lærerik opplevelse for alle.

Stor aktivitet i Larvik

Stor aktivitet i Larvik

Denne høsten har livsgledeelevene fra Thor Heyerdahl vgs hatt mye aktiviteter på sykehjem og eldresenter i Larvik. Elevene som har valgt Livsglede for eldre som praksisform og metode i undervisningen, har gledet beboere ved Stavern, Yttersølia og Furuheim sykehjem. Noen elever har også hatt aktiviteter på Tårngården eldresenter. Av aktiviteter kan nevnes bowling, dart, ludo, håndpleie, bingo, fysisk aktivitet, musikk og dans.

 

Julen nærmer seg

Fra midten av november og i desember har juleaktiviteter stått på programmet. Alle sykehjemmene har hatt juleverksted sammen med elevene. Noen har også vært på tur til Gjennestad hagesenter og kafebesøk. Luciaopptrinn og juletregang har elevene også fått til. En viktig bit er selvsagt servering av kaffe og kaker. Elevene baker noe selv, noe er kjøpt og noe er sponset av lokale næringsliv. Onsdag 13.desember var det hyggekveld på Tårngården eldresenter. Dit var også eldre fra Nanset eldresenter invitert. Elevene hadde Luciaopptrinn, quiz, opplesing av dikt og julefortelling,  fellessang og filmvisning fra vårens Sverigetur mai 2017. Alle fikk hvert sitt lodd og gevinster var bl.a. blomster sponset av Torstrand blomster og Nanset blomster. Serveringen var en flott bløtkake sponset av Bakers som er nabo med Tårngården.

– Elevene gjør en strålende jobb og det er gjensidig glede for både ung og gammel. Kommunikasjon er en viktig og sentral del, forteller lærer Randi Palmgren Heimstad. Noen elever forteller også om hvor interessant det var når en beboer ved et av sykehjemmene fortalte om hans tid som hvalfanger og fangsthistorier. Det er spennende for elevene å høre, men også viktig for den eldre at noen hadde tid å lytte, forteller Heimstad.

 

2018 blir et spennende år

Det er en spennende tid for Larvik kommune framover. Alle sykehjemmene i Larvik og Lardal er nå i gang med sertifiseringsordningen for Livsgledehjem. Heimstad forteller at hun har stor tro på at dette blir flott for beboere og ansatte ved alle sykehjemmene og at mobilisering av nærmiljøet blir en viktig del av dette arbeidet.

– Mange frivillige organisasjoner er jo der og gjør mye bra allerede sammen med skoler og barnehager. Nå skal dette settes mer i system og kartlagt hva hver enkelt beboer liker å være med på.

I Larvik og Lardal er flere skoler og barnehager allerede engasjert med bl.a 7 Livsgledebarnehager. To ungdomsskoler har i valgfaget Innsats for andre (Lardal og Hedrum) valgt å ha livsgledeaktiviteter på sykehjemmene i nærmiljøet.

16. og 17.januar 2018 er det Kickoff i Bølgen, hvor alle ansatte fra sykehjemmene er invitert, samt frivillige organisasjoner, skoler og barnehager. Thor Heyerdahl vgs vil være representert med noen elever og lærere fra Helse og oppvekst VG1 og VG2. Selvfølgelig stilling vi i våre gule livsgledeskjorter, forteller Heimstad. Vi heier på Larvik kommune som en Livsgledekommune.

 

Skapte glede med blomster

Skapte glede med blomster

Livsgledeelever fra Ås videregående skole var tidligere i høst på besøk hos beboere ved Vestby sykehjem for å skape glede med blomsteroppsetting. Elevene jobbet med årstider og tok høsten inn til beboere som ikke kommer seg ut i det fine været. Blomster og livsglede gav gode møter og samtaler mellom elever og beboere.

Beboerne syntes det var et fint tiltak at ungdommene kom til sykehjemmet for å være sammen med de eldre. Alle beboerne fikk god hjelp til å sette opp blomster og hadde hele tiden noen å snakke med. Oppsatsene som ble laget blir brukt til å pynte opp rommene og felles områdene på sykehjemmet.

 

 

 

 

Tilbake til gamle dager

Tilbake til gamle dager

Det var stor begeistring da livsgledeelever fra Ås videregående skole inviterte med seg beboere fra det lokale sykehjemmet til Follo museum. Både elever og de eldre fikk en felles opplevelse av hvordan det var å gå på skole i gamledager. De  fikk blant annet undervisning i Den gamle skolestua fra Holstad. Mange av de eldre fortalte til elevene hvordan skoledagene deres hadde vært.

Dagen ble avsluttet med kaffe og vafler i museumskafén!

 

VGS-elever i tett samarbeid med lokalt sykehjem

VGS-elever i tett samarbeid med lokalt sykehjem

Tre klasser Helsearbeiderfag fra Bodø videregående skole startet årets samarbeid med Sentrum sykehjem i Bodø med ”kick-off” i hagen og grillhuset til sykehjemmet. Elevene ble tatt godt imot og fikk omvisning på sykehjemmet og den avdelingen de skal samarbeide med. Så ble det grilling i hagen og grillhuset. Elevene bidro som grillmastere, lagde bålkaffe og det ble mye sosialt samvær med beboere.

Variert opplæringstilbud
Bodø videregående skole, avd. Helse- og oppvekstfag, er en stor avdeling med fem klasser Vg1, syv klasser Vg2 og en klasse Vg3. Gjennom et tett samarbeid med praksisfeltet kan skolen by på et variert opplæringstilbud for elevene: praksisperioder, samarbeid med skoler og barnehager og nå samarbeid med sykehjemmet. Tre klasser helsearbeiderfag har fast avtale med sykehjemmet om Livsgledeaktiviteter.

Startet august 2016
Skolen startet sitt samarbeid med Sentrum sykehjem skoleåret 2016/17, og nå videreformidles samarbeidet. Det første året gav nyttige erfaringer om hvordan man kan organisere et slikt samarbeid. De tre klassene helsearbeiderfag er knyttet til hver sin avdeling på Sentrum sykehjem. På denne måten kan unge og eldre bli kjent med hverandre over tid, og det vil lette planlegging og tilpasning av aktiviteter gjennom året. Hver klasse og avdeling lager en halvårsplan med tidspunkt for når elevene kommer til sykehjemmet og hva som er tema. Slik kan møter mellom mennesker bli nyttig læring for elevene.

Sentrum sykehjem i Bodø er i gang med å sertifisere seg til Livsgledehjem og er aktivt med i planleggingen av skolens besøk.

Årets happening i Larvik

Årets happening i Larvik

Torsdag var det duket for årets happening for unge og eldre i Larvik, nemlig dansegalla på Sliperiet i Larvik. Alle eldre i Larvik, både sykehjemsbeboere og hjemmeboende, kunne melde seg på denne festen.

Arrangementet er et samarbeid mellom Larvik kommune, den kulturelle spaserstokken, Frivilligsentralen og ikke minst elevene ved helsefagarbeiderklassene ved Thor Heyerdahl videregående skole.

Det er femte året Thor Heyerdal vgs er med på dette arrangementet. 140 påmeldte eldre var tilstede på festen. Elevene ble framhevet av konferansier som en veldig viktig brikke på denne tilstelningen.

-Vi hadde ikke klart dette uten dere, forteller konfransieren!

Elevene gjorde en strålende jobb ved å servere middag, kaker og kaffe. De hadde ansvaret for sine bord og gjester, sørget for at alle hadde det bra og at de fikk det de trengte av mat og drikke.

Etter måltidet var det klart for dans til flott musikk fra Larvik trekkspillklubb. Ungdom og eldre fant hverandre og svinget seg på parketten til stor glede for alle som var tilstede. Stor stemning og ”hæla i taket!”.

Elever og lærere ble takket av med blomsteroverrekkelser og mange lovord om framtidens arbeidskraft i eldreomsorgen.

 

 

Hordalandstur med masse livsglede

Hordalandstur med masse livsglede

Denne uken har Livsglede for Eldres veileder i livsgledepedagogikk, Randi Heimstad, vært så heldig å få besøke tre videregående skoler i Hordaland. Heimstad har besøkt Åsane, Os og Austrheim videregående skoler. Os vgs og Åsane vgs har vært livsgledeskoler i flere år, mens Austrheim fikk mer informasjon om hva dette innebærer. På turen har Heimstad møtt mange flotte elever som skaper masse livsglede for de eldre.

Bergen kommune med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem
Ved Åsane vgs traff Heimstad alle elevene på Helse og oppvekstfag-linjen, lærere og ansatte fra Midtbygda sykehjem. I tillegg var flere lokale barnehager tilstede. Midtbygda sykehjem i Bergen har nylig inngått samarbeid med Livsglede for Eldre skal nå bli et Livsgledehjem. På dette besøket fikk de snakket om hvordan skole og barnehage kan bidra i livsgledearbeidet ved sykehjemmet.

Kom-deg-ut-dag
Os vgs har vært en livsgledeskole siden 2011. Her møtte over 70 entusiastiske elever og lærere opp. I forbindelse med besøket ved Os fikk Randi Heimstad blant annet være med på et arrangement ved Luranetunet pleie- og omsorgssenter. Helsefagarbeiderelevene ved Os vgs var med på å arrangere ”KOM DEG UT DAG ” for beboerne i tett samarbeid med frivillighetssentralen, Os kommune og Luranetunet. Elevene og lærerne forteller at dette var 10. året skolen var med på dette. Elevene hadde forberedt seg godt og laget til mange aktivitetsstasjoner som de eldre kunne delta på – alt fra manikyr, qiuz, bowling, spørsmålsrunder i sansehagen og mye mer. De ansatte, lærerne og frivillighetssentralen var enig om at uten elevene og Os vgs hadde de ikke fått til dette arrangementet.

Både Kirsten Sørensen fra frivillighetssentralen og beboer Betzy Søfteland var veldig begeistret over de flotte elevenes innsats. Judith på 96 år og og Borgny var helt enig.

Livsglede for Eldres veileder i livsgledepedagogikk forteller til slutt at hun er veldig takknemlig for at hun være med på dette.

– Det er en flott jobb hvor jeg får treffe så mange supre ungdommer som vil jobbe for at de eldre skal får en meningsfull hverdag med mye livsglede.

Her er link til artikkel om Kom-deg-ut-dagen fra Os og Fusaposten; http://www.osogfusa.no/nyhende/judith-96-fekk-pa-rosa-neglelakk-1.2152460

 

 

 

Semesterrapport fra Thor Heyerdahl vgs

Semesterrapport fra Thor Heyerdahl vgs

Hvitveistur i Bøkeskogen

Livsglede-elevene ved Thor Heyerdahl vgs har fortsatt med strålende innsats for de eldre i Larvik hele vinteren og våren. Januar startet med velværedag hvor elevene samarbeidet på tvers av klasser og studieretninger. VG1, VG 2 Helsefag og Restaurant og Matfag gikk sammen og laget til en formiddag til eldre sent vil glemme. Tre retters middag og spa var noe av det de eldre fikk oppleve.

Gode samarbeid
Påskeaktiviteter, besøk av barnehager, hyggekvelder og turer i Bøkeskogen og Brunlanes rundt er noe av det som har foregått. I april arrangerte VG 1 elevene og Barn og ungdomselevene aktivitetsdag på skolen hvor eldre hjemmeboende og barn fra Torstrand barnehage ble invitert. Det ble konkurrert i bowling, dart og ringspill. Konkurransene ble avsluttet med en rullatorstafett hvor jubelen stod i taket. Bevertning og premieutdeling var en flott avslutning på en vellykket dag.

Tradisjonstur
Sverigetur ble arrangert for tredje gang til stor glede for mange eldre fra Larvik og Stavernområde. Tilbudene våre dette skoleåret har gått til Yttersølia og Furuheim sykehjem hver torsdag, Stavern sykehjem og Tårngården eldresenter annenhver torsdag. Nanset eldresenter og andre hjemmeboende har også fått tilbud om turer og arrangementer. Vi er også årlig med på å arrangere Seniorball sammen med Larvik kommune.

Vårt arbeid fortsetter for fullt neste skoleår. Vi er også veldig glad for at Larvik kommune fra høsten blir en Livsgledekommune. Det vil si at de blir med i en ordning hvor kommunens sykehjem etter- hvert skal bli sertifisert som Livsgledehjem. I Larvik er det også blitt flere Livsgledebarnehager som samarbeider med sykehjem og noen også med oss. Fra høsten vil også Hedrum ungdomsskole bli med som Livsgledeskole med valgfaget Innsats for andre.

Denne våren har vi også fått en storstilt gave fra Sparebankstiftelsen på kr 75.000.-. Dette er penger som kommer godt med i vårt arbeid hvor elevene får gjøre en forskjell for Larviks eldre. Flere lokale aktører som Bakers, Torstrand blomster og Meny Øya har vært generøse med å sponse oss med blomster og kaker til forskjellige arrangementer. Tusen takk til alle!

Tekst og bilder: Randi P. Heimstad – Livsgledekoordinator Thor Heyerdahl vgs.

 

 

 

 

 

 

 

Øyleker for seniorer på Hitra

Øyleker for seniorer på Hitra

I strålende solskinn ble Øylekene for seniorer arrangert i Hitra idrettspark. Etter at ordfører Ole Haugen høytidelig hadde erklært Øylekene for åpnet, braket det løst med rullatorløp, gebisskasting og boccia. Mellom 60 og 70 mennesker hadde møtt opp. Øylekene er et fantastisk samarbeid mellom helsefagelevene ved Guri Kunna vgs, lokalforeningene Livsglede for Eldre Hitra og Livsglede for Eldre Frøya, samt barn fra livsgledebarnehager,  beboere på Øytun og Livsgledehjemmet Hitra Helsetun. Livsgledegruppa fra helsefag vg2 ved Guri Kunna vgs deltok som arrangører på Øylekene og deltakerne kom fra både Hitra, Frøya og Snillfjord kommune. Elevene var hovedansvarlig på de 5 ulike postene som var:

  1. Gebisskasting.
  2. Boccia.
  3. Rebusløp.
  4. Fotballspark mot mål.
  5. Rullatorløp.

Stor deltakelse og mye humor og glede – og høy sportsånd og konkurranseinstinkt. Premieutdeling og rød løper og mye god mat og drikke. Lokalforeningene spanderte lapskaus, kaffe og kaker.

Allsang og vafler i gamlestua

Allsang og vafler i gamlestua

Onsdag 3. mai arrangerte seks av Helse- og oppvekstfag-elever fra Greåker vgs livsglede for eldre på Smedbakken sykehjem. Elevene har til vanlig praksis på de tre avdelingene som er på Smedbakken, og de tok med seg ett par-tre brukere fra hver avdeling og samlet de til «gamlestua». En pianist kom og spilte gamle sanger og salmer som brukerne kjente igjen. Deretter ble det allsang til stor glede for alle. «Alle fugler små de er», «ro ro til fiskeskjær» og «måne og sol» ble sunget med stor lyst.  Deretter ble de vafler, kaffe og saft. Praten gikk lett rundt bordet og brukerne var i god stemning.

Deretter ble det spilt gamle kjente og kjære sanger fra telefon/høytaleranlegg, ja til og med 17.mai-sanger til stor begeistring og gjenkjennelse. Tilslutt ble brukerne bydd opp til dans med Ole Ivars rungende over høytalerene. De som hadde helse til det tok seg en svingom. Latteren satt løst og det ble en veldig hyggelig samling både for brukerne og for elevene.

Vårglede i Ålesund

Vårglede i Ålesund

Livsgledeelever på vg1 Helse og oppvekst på Fagerlia vgs arrangerte torsdag en vårfest for eldre i Ålesund. Festen ble kalt for vårglede. Elevene brukte flere uker til å planlegge arrangementet og gikk ut med invitasjon til alle eldre i Ålesund og Giske kommune.

Skolens aula var pyntet til vårfest med gul livsglede- og påskefarge. Elevene var ledsagere for de eldre, serverte, ledet allsang med kjente og kjære sanger, hodt utlodning og quiz osv. Frivillige stilte opp for å bidra i festen. Asbjørn Johansen holdt et fengende innlegg om sine opplevelser som skoleelev i krigens dager. Fagerlia-elevene fortalte om det å være elev på videregående skole i dag og om å være elev i afrikanske land. Peder Andersen spilte trekkspill og keyboard under hele festen.

Livsgledeaktiviteter uke etter uke

Livsgledeaktiviteter uke etter uke

Livsgledeelevene på helse og oppvekstfag ved Thor Heyerdahl vgs står på uke for uke og skaper livsglede for de eldre i Larvik. Det foregår masser av aktiviteter ukentlig på Furuheim, Yttersølia og Stavern sykehjem, samt ved Tårngården eldresenter. Gapatrosten og Torstrand Livsgledebarnehager kommer på besøk og har det morsomt sammen med unge og de eldre.

I disse dager har det vært mye fokus på påske. Det har vært påskeverksteder og mye sang og glede, forteller livsgledekoordinator Randi Palmgren Heimstad ved Thor Heyerdahl vgs.

Sist onsdag arrangerte en av gruppene hyggekveld på Tårngården eldresenter. De koste seg med quiz, bingo, sang og diktlesing. Alle hadde pyntet seg med flotte hatter og kåring av fineste hatt stod selvsagt også på programmet. Kveldens høydepunkt var deilig bløtkake med gul marsipan sponset av Bakehuset i Larvik. Til slutt var det utlodning av flotte blomster sponset av Torstrand blomster.

Tårngården eldresenter hadde besøk fra Torstrand barnehage i mars. Barna hadde laget et flott hefte fullt av tegninger som de eldre fikk i gave. Til gjengjeld fikk barna to esker fulle med små figurer og biler av en av beboerne på Tårngården. På Yttersølia har de flere ganger denne vinteren hatt besøk av en hund til stor glede for beboerne.

Det gjenstår fremdeles mye flott på programmet for livsgledeelevene denne våren. Det blir turer Brunlanes rundt for Yttersølia og Furuheim, besøk på Bøkekroa. 27.april møtes bar, unge og eldre til en aktivitetsdag med konkurranser og rullatorstafett. 11.mai reiser en gjeng fra Tårngården og Nanset eldresenter på Sverigetur med to livsgledegrupper.