Arne Harald Foss

Arne Harald Foss

Prosjektleder

 
Har du spørsmål?

Har du spørsmål om Livsglede i eget hjem eller har andre forespørsler om prosjektet, kan du ta kontakt med Arne Harald på telefon eller e-post.

Arne Harald er utdannet sykepleier med videreutdanning i etikk, filosofi og diakoni. Jobbet som leder innenfor eldreomsorgen siden 1998. Både innenfor institusjon og forebygging og rehabilitering. Hovedfokus på lavterskeltilbud og forebyggende helsearbeid.


 


Noen linker til saker om Livsglede i eget hjem i nyhetsbildet