Insekthotell på Saltrød bo- og omsorgssenter i Arendal

Insekthotellet venter på varmere tider med nye beboere

7. mars 2018 ble Saltrød bo- og omsorgsenter (BOS) i Arendal sertifisert som livsgledehjem.

Da sertifisørene kom inn døren på sertifiseringsdagen, ble de møtt av fuglekvitter. Men det var ikke den eneste vakre kvitringen de fikk oppleve ved Saltrød! Ansattekoret Tenalady hadde nemlig skrevet sin egen livsgledesang, som ble fremført til stor glede for både beboere og sertifisører (video nederst i saken). I løpet av dagen fikk Saltrød BOS også vist fram den flotte sansehagen sin, med både hønsegård, karpedam, fuglebrett og insektshotell.

Saltrød startet prosessen med kickoff i mars 2017. Sertifisør Annbjørg Lyngås har sammen med livsgledekonsulent Nina Lunderød Øverbø fulgt dem gjennom hele prosessen, og er imponert over arbeidet og utviklingen de har hatt det siste året. Saltrød viser til meget gode rutiner og skriftlige prosedyrer for å sikre at alle beboerne får dekket sine psykososiale behov. Livsgledegruppa beskriver at beboerne deres nå får mye mer frisk luft enn før, og de har faste utedager gjennom hele året. En engasjert og kreativ livsgledegruppe sammen med leder Vigdis Langemyr har både fokus på forbedringsarbeid, og på å gi rom for kreativitet. Saltrød har ansatt livsgledeansvarlig Elisabeth Bentzen i 50% stilling, og både leder, livsgledegruppen og sertifisører fra LFE ser at hun har en svært viktig og sentral rolle i prosessen.

Den aller største fordelen med Livsgledehjem er at vi har fått et fast system, bedre kommunikasjon og samarbeid i avdelingene. Og det beste er uten tvil beboernes smil, glede og latter, sier livsgledegruppa på sertifiseringsdagen.

Vi gratulerer Saltrød med sertifiseringen og gleder oss til det videre samarbeidet!

En glad og engasjert livsgledegruppe sammen med sertifisørene etter vellykket sertifisering som Livsgledehjem

En glad og engasjert livsgledegruppe sammen med sertifisørene etter vellykket sertifisering som Livsgledehjem