Den 25. april sto jubelen i taket da Hole bo- og rehabiliteringssenter ble resertifisert. Senteret ble først sertifisert våren 2017, og har jobbet målbevisst med videre fagutvikling siden den gang.

Sertifisør Frøydis Høyem var aldri i tvil om at resertifiseringen var fortjent. – De ansatte har jobbet godt og målbevisst helt siden kickoff for to år siden, og gjennom livsgledearbeidet har de blitt enda bedre til å se hver enkelt beboer. Deres jobb er å tilrettelegge så hver enkelt får så gode dager som overhode mulig, noe de får til gjennom systematisk kartlegging og gode faglige vurderinger, forteller hun.

Tilbakemeldingene de ansatte forteller om fra beboere og pårørende viser også at livsgledesatsingen har vært vellykket. Livsglede for Eldre gratulerer Hole bo- og rehabiliteringssenter med resertifiseringen, og gleder oss til det videre samarbeidet!

Glade ansatte etter gjennomført resertifisering.
Bakerst fra venstre: Heidi Garli, Nina Helen Hove, Hrefna Ingthorsdottir, Monica Samuelsen og Jane Heltberg Foran fra venstre Frøydis Høyem (sertifisør fra LFE) og Else Granum.