Livsgledetur

Livsgledetur er et tilbud til kommunene som er utviklet for hjemmeboende eldre, og tilbyr en pakke med turer i frisk luft i nærmiljøet. Deltakerne får en hyggelig opplevelse med egen ledsager, henting på døra, mosjon og et godt måltid. Turpakkene er på 4-6 turer og går gjennom høst, vinter og vår, og er lagt opp for eldre uten en demensdiagnose.
Les mer på 
deres egne hjemmesider.