Trøndelag

Finn ditt område på kartet for å se hvilke tilbud vi har i Trøndelag, eller klikk på knappene under kartet for mer informasjon.

Grong vgs

Levanger vgs

Leksvik vgs

Steinkjer vgs

Verdal vgs

Inderøy vgs

Olav Duun vgs

Livsglede for Eldre Frosta

Overhalla Sykehjem

Ørmelen bo- og helsetun

Verdal bo- og helsetun

Egge Helsetun

Høylandet sykeheim

Inderøyheimen

Lierne helsetun

Mosvik sykeheim

Namsskogan omsorgssenter

Steinkjer sykehjem

Stod sykehjem

Abelvær oppvekstsenter

Askeladden barnehage

Barnehage1 Avd. Nøtteliten Strand

Foldereid Oppvekstsenter Rødhette Barnehage

Gammelstua barnehage

Gravvik barnehage

Høylandet barnehage

Jåddåren gårdsbarnehage

Juberg gårdsbarnehage

Kolvereid barnehage

Værum barnehage

Kvam barnehage

Moamarke barnehage avd.Barlia (Overhalla)

Mosvik barnehage

Namsskogan barnehage

Ottersøy barnehage

Reinsholm Barnehage

Sakshaug barnehage

Steinalderskogen barnehage

Byåsen vgs

Enhet for voksenopplæring ||EVO|| Trondheim Kommune

Fosen vgs

Gauldal vgs

Hemne vgs

Hitra vgs

Kristen vgs Trøndelag (KVT)

Lukas vgs

Malvik vgs

Melhus vgs

Meldal vgs

Oppdal vgs

Livsglede for Eldre Frøya

Livsglede for Eldre Hitra

Livsglede for Eldre Trondheim

Bakklandet Menighets omsorgsenter

Brundalen helse- og velferdssenter

Buran helse- og velferdssenter

Bromstad helse- og velferdssenter

Byneset helse- og velferdssenter

E. C. Dahls helse- og velferdssenter

Havstein helse- og velferdssenter

Havsteinekra helse- og velferdssenter

Hjorten helse- og velferdssenter

Ilevollen helse- og velferdssenter

Ilsvika helse- og velferdssenter

Kattem helse- og velferdssenter

Laugsand helse- og velferdssenter

Munkvoll helse- og velferdssenter

Nypantunet helse- og velferdssenter

Ranheim helse- og velferdssenter

Tempe helse- og velferdssenter

Tiller helse- og velferdssenter

Trondhjems Hospital

Zion helse- og velferdssenter

Buen sykehjem

Charlottenlund helse- og velferdssenter

Dragvoll helse- og velferdssenter

Frøya sykehjem

Hemne helsesenter

Hitra helsetun

Horg sykehjem

Kystad helse- og velferdssenter

Ladesletta helse- og velferdssenter

Midtre Gauldal sykehjem

Moholt helse- og velferdssenter

Oppdal helsesenter

Orkdal helsetun

Søbstad helsehus, 5.etg

Valentinlyst helse- og velferdssenter

Ørland sykehjem

Andungen barnehage

Bakkely barnehage

Dyrøy Oppvekstsenter

Lidarende barnehage

Fillan Barnehage

Gjøtlerveien barnehage

Grefstad barnehage

Høgmo barnehage

Ilabekken barnehage

Charlottelund barnehage

Øvre Jakobsli barnehage

Kristiansten barnehage

Ladesletta barnehage

Munkvoll barnehage

Klæbuveien barnehage

Singsaker barnehage

Presthus gård barnehage

Sistranda barnehage

Strandvegen barnehage

Persaunet barnehage

Nabeita Oppvekstsenter

NLM barnehagene, Avd. Heggli

Rønningen barnehage

Vårres barnehage

Vestkanten barnehager, Møllebakken barnehage

Vestkanten barnehager, Ilsvika barnehage

Vikåsen barnehage

Ørin barnehage

Livsglede for Eldre Stjørdal

Aglo videregående skole

Ole Vig videregående skole

Egge barnehage

Aglo barnehage Sentrum

Marisletta barnehage

Steinkjer Montessori barnehage

Marisletta ungdomskole

Hoeggen ungdomskole

Halsen ungdomskole

Steinkjer skole

Sistranda skole (9. trinn)

Malmen barnehage

Støren barnehage

Fosnes alders- og sykeheim

Porsmyra barnehage

Halsen sykehjem

Lundamo skole og barnehage

Jøa barnehage

Presthusaunet junior barnehage

Rosenborg barnehage

Livsgledehjem

Sertifiserte livsgledehjem:

 • Bakklandet Menighets omsorgsenter (Trondheim, 2015)
 • Brundalen helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Buran helse- og velferdssenter (Trondheim, 2011)
 • Bromstad helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Byneset helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Charlottenlund helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • E. C. Dahls helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Frøya sykehjem (Frøya, 2016)
 • Havstein helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Havsteinekra helse- og velferdssenter (Trondheim, 2011)
 • Hemne helsesenter (Hemne, 2016)
 • Hitra helsetun (Hitra, 2016)
 • Hjorten helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Horg sykehjem (Melhus, 2016)
 • Høylandet sykeheim (Høylandet, 2017)
 • Ilevollen helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Ilsvika helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Inderøyheimen (Inderøy, 2016)
 • Kattem helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Kystad helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Ladesletta helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Laugsand helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Lierne helsetun (Lierne, 2016)
 • Moholt helse- og velferdssenter (Trondheim, 2017)
 • Mosvik sykeheim (Inderøy, 2016)
 • Munkvoll helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Nypantunet helse- og velferdssenter (Trondheim, 2015)
 • Oppdal helsesenter (Oppdal, 2017)
 • Orkdal helsetun (Orkdal, 2017)
 • Overhalla sykeheim (Overhalla, 2015)
 • Ranheim helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Tempe helse- og velferdssenter (Trondheim, 2014)
 • Tiller helse- og velferdssenter (Trondheim, 2013)
 • Trondhjems Hospital (Trondheim, 2015)
 • Valentinlyst helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Verdal bo og helsetun (Verdal, 2015)
 • Zion helse- og velferdssenter (Trondheim, 2016)
 • Ørland sykehjem (Ørland, 2017)
 • Ørmelen bo- og helsetun (Verdal, 2015)

I sertifiseringsprosess:

 • Buen sykehjem (Melhus)
 • Dragvoll helse- og velferdssenter (Trondheim)
 • Egge helsetun (Steinkjer)
 • Fosnes alders- og sykeheim (Fosnes)
 • Halsen sykehjem (Stjørdal)
 • Midtre Gauldal sykehjem (Midtre Gauldal)
 • Namsskogan omsorgssenter (Namsskogan)
 • Steinkjer sykehjem (Steinkjer)
 • Stod sykehjem (Steinkjer)
 • Søbstad helsehus, 5.etg (Trondheim)
Skoler
 • Aglo vgs
 • Byåsen vgs
 • Enhet for voksenopplæring (Trondheim)
 • Fosen vgs
 • Gauldal vgs
 • Grong vgs
 • Hemne vgs
 • Hitra vgs
 • Inderøy vgs
 • KVT Trøndelag
 • Leksvik vgs
 • Levanger vgs
 • Lukas vgs
 • Malvik vgs
 • Melhus vgs
 • Meldal vgs
 • Olav Duun vgs
 • Ole Vig vgs
 • Oppdal vgs
 • Orkdal vgs
 • Rissa Vgs
 • Røros vgs
 • Selbu vgs
 • Steinkjer vgs
 • Strinda vgs
 • Thora Storm vgs
 • Tiller vgs
 • Verdal vgs
 • Åfjord vgs
Barnehager
 • Abelvær oppvekstsenter (Nærøy)
 • Aglo barnehage Sentrum (Stjørdal)
 • Andungen barnehage (Trondheim)
 • Askeladden barnehage (Verdal)
 • Bakkely barnehage (Kyrksæterøra)
 • Barnehage1 Avd. Nøtteliten Strand (Kolvereid)
 • Dyrøy Oppvekstsenter (Frøya)
 • Egge barnehage (Steinkjer)
 • Figga barnehage (Steinkjer)
 • Fillan Barnehage (Hitra)
 • Foldereid Oppvekstsenter Rødhette Barnehage (Foldereid)
 • Gammelstua barnehage (Overhalla)
 • Gjøtlerveien barnehage (Trondheim)
 • Gravvik barnehage (Kolvereid)
 • Grefstad barnehage (Meldal)
 • Høgmo barnehage (Oppdal)
 • Høylandet barnehage (Høylandet)
 • Ilabekken barnehage (Trondheim)
 • Jakobsli barnehager: Charlottelund barnehage (Jakobsli)
 • Jakobsli barnehager: Øvre Jakobsli barnehage (Jakobsli)
 • Juberg gårdsbarnehage (Frosta)
 • Jøa barnehage (Dun)
 • Jåddåren gårdsbarnehage (Steinkjer)
 • Klæbuveien barnehage (Nidaros barnehager) (Trondheim)
 • Kolvereid barnehage (Kolvereid)
 • Kristiansten barnehage (Trondheim)
 • Kvam barnehage (Steinkjer)
 • Ladesletta barnehage (Ladestien barnehager) (Trondheim)
 • Lidarende barnehage (Trondheim)
 • Lundamo skole og barnehage (Melhus)
 • Malmen barnehage (Malm)
 • Marisletta barnehage (Steinkjer)
 • Moamarke barnehage avd.Barlia (Overhalla)
 • Montessori barnehage (Steinkjer)
 • Mosvik barnehage (Mosvik)
 • Munkvoll barnehage (Trondheim)
 • Nabeita Oppvekstsenter (Hamarvik)
 • Namsskogan barnehage (Namsskogan)
 • Nesset barnehage (Dyrvik)
 • NLM barnehagene, Avd. Heggli (Åfjord)
 • Ottersøy barnehage (Ottersøy)
 • Persaunet barnehage (Strinda barnehager) (Trondheim)
 • Presthus gård barnehage (Ranheim)
 • Presthusaunet junior barnehage (Jakobsli)
 • Porsmyra barnehage (Tiller)
 • Reinsholm barnehage (Verdal)
 • Rosenborg barnehage (Lade)
 • Rønningen barnehage (Strinda barnehager) (Trondheim)
 • Sakshaug barnehage (Inderøy)
 • Singsaker barnehage (Kristiansten barnehager) (Trondheim)
 • Sistranda barnehage (Frøya)
 • Steinalderskogen (Rørvik)
 • Strandvegen barnehage (Melhus)
 • Støren barnehage (Støren)
 • Vestkanten barnehager, Ilsvika barnehage (Trondheim)
 • Vestkanten barnehager, Møllebakken barnehage (Trondheim)
 • Vikåsen barnehage (Ranheim)
 • Værum barnehage (Nærøy)
 • Vårres barnehage (Trondheim)
 • Ørin barnehage (Steinsdalen)