VGS-elever i tett samarbeid med lokalt sykehjem

VGS-elever i tett samarbeid med lokalt sykehjem

Tre klasser Helsearbeiderfag fra Bodø videregående skole startet årets samarbeid med Sentrum sykehjem i Bodø med ”kick-off” i hagen og grillhuset til sykehjemmet. Elevene ble tatt godt imot og fikk omvisning på sykehjemmet og den avdelingen de skal samarbeide med. Så ble det grilling i hagen og grillhuset. Elevene bidro som grillmastere, lagde bålkaffe og det ble mye sosialt samvær med beboere.

Variert opplæringstilbud
Bodø videregående skole, avd. Helse- og oppvekstfag, er en stor avdeling med fem klasser Vg1, syv klasser Vg2 og en klasse Vg3. Gjennom et tett samarbeid med praksisfeltet kan skolen by på et variert opplæringstilbud for elevene: praksisperioder, samarbeid med skoler og barnehager og nå samarbeid med sykehjemmet. Tre klasser helsearbeiderfag har fast avtale med sykehjemmet om Livsgledeaktiviteter.

Startet august 2016
Skolen startet sitt samarbeid med Sentrum sykehjem skoleåret 2016/17, og nå videreformidles samarbeidet. Det første året gav nyttige erfaringer om hvordan man kan organisere et slikt samarbeid. De tre klassene helsearbeiderfag er knyttet til hver sin avdeling på Sentrum sykehjem. På denne måten kan unge og eldre bli kjent med hverandre over tid, og det vil lette planlegging og tilpasning av aktiviteter gjennom året. Hver klasse og avdeling lager en halvårsplan med tidspunkt for når elevene kommer til sykehjemmet og hva som er tema. Slik kan møter mellom mennesker bli nyttig læring for elevene.

Sentrum sykehjem i Bodø er i gang med å sertifisere seg til Livsgledehjem og er aktivt med i planleggingen av skolens besøk.

Årets happening i Larvik

Årets happening i Larvik

Torsdag var det duket for årets happening for unge og eldre i Larvik, nemlig dansegalla på Sliperiet i Larvik. Alle eldre i Larvik, både sykehjemsbeboere og hjemmeboende, kunne melde seg på denne festen.

Arrangementet er et samarbeid mellom Larvik kommune, den kulturelle spaserstokken, Frivilligsentralen og ikke minst elevene ved helsefagarbeiderklassene ved Thor Heyerdahl videregående skole.

Det er femte året Thor Heyerdal vgs er med på dette arrangementet. 140 påmeldte eldre var tilstede på festen. Elevene ble framhevet av konferansier som en veldig viktig brikke på denne tilstelningen.

-Vi hadde ikke klart dette uten dere, forteller konfransieren!

Elevene gjorde en strålende jobb ved å servere middag, kaker og kaffe. De hadde ansvaret for sine bord og gjester, sørget for at alle hadde det bra og at de fikk det de trengte av mat og drikke.

Etter måltidet var det klart for dans til flott musikk fra Larvik trekkspillklubb. Ungdom og eldre fant hverandre og svinget seg på parketten til stor glede for alle som var tilstede. Stor stemning og ”hæla i taket!”.

Elever og lærere ble takket av med blomsteroverrekkelser og mange lovord om framtidens arbeidskraft i eldreomsorgen.

 

 

Hordalandstur med masse livsglede

Hordalandstur med masse livsglede

Denne uken har Livsglede for Eldres veileder i livsgledepedagogikk, Randi Heimstad, vært så heldig å få besøke tre videregående skoler i Hordaland. Heimstad har besøkt Åsane, Os og Austrheim videregående skoler. Os vgs og Åsane vgs har vært livsgledeskoler i flere år, mens Austrheim fikk mer informasjon om hva dette innebærer. På turen har Heimstad møtt mange flotte elever som skaper masse livsglede for de eldre.

Bergen kommune med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem
Ved Åsane vgs traff Heimstad alle elevene på Helse og oppvekstfag-linjen, lærere og ansatte fra Midtbygda sykehjem. I tillegg var flere lokale barnehager tilstede. Midtbygda sykehjem i Bergen har nylig inngått samarbeid med Livsglede for Eldre skal nå bli et Livsgledehjem. På dette besøket fikk de snakket om hvordan skole og barnehage kan bidra i livsgledearbeidet ved sykehjemmet.

Kom-deg-ut-dag
Os vgs har vært en livsgledeskole siden 2011. Her møtte over 70 entusiastiske elever og lærere opp. I forbindelse med besøket ved Os fikk Randi Heimstad blant annet være med på et arrangement ved Luranetunet pleie- og omsorgssenter. Helsefagarbeiderelevene ved Os vgs var med på å arrangere ”KOM DEG UT DAG ” for beboerne i tett samarbeid med frivillighetssentralen, Os kommune og Luranetunet. Elevene og lærerne forteller at dette var 10. året skolen var med på dette. Elevene hadde forberedt seg godt og laget til mange aktivitetsstasjoner som de eldre kunne delta på – alt fra manikyr, qiuz, bowling, spørsmålsrunder i sansehagen og mye mer. De ansatte, lærerne og frivillighetssentralen var enig om at uten elevene og Os vgs hadde de ikke fått til dette arrangementet.

Både Kirsten Sørensen fra frivillighetssentralen og beboer Betzy Søfteland var veldig begeistret over de flotte elevenes innsats. Judith på 96 år og og Borgny var helt enig.

Livsglede for Eldres veileder i livsgledepedagogikk forteller til slutt at hun er veldig takknemlig for at hun være med på dette.

– Det er en flott jobb hvor jeg får treffe så mange supre ungdommer som vil jobbe for at de eldre skal får en meningsfull hverdag med mye livsglede.

Her er link til artikkel om Kom-deg-ut-dagen fra Os og Fusaposten; http://www.osogfusa.no/nyhende/judith-96-fekk-pa-rosa-neglelakk-1.2152460

 

 

 

Semesterrapport fra Thor Heyerdahl vgs

Semesterrapport fra Thor Heyerdahl vgs

Hvitveistur i Bøkeskogen

Livsglede-elevene ved Thor Heyerdahl vgs har fortsatt med strålende innsats for de eldre i Larvik hele vinteren og våren. Januar startet med velværedag hvor elevene samarbeidet på tvers av klasser og studieretninger. VG1, VG 2 Helsefag og Restaurant og Matfag gikk sammen og laget til en formiddag til eldre sent vil glemme. Tre retters middag og spa var noe av det de eldre fikk oppleve.

Gode samarbeid
Påskeaktiviteter, besøk av barnehager, hyggekvelder og turer i Bøkeskogen og Brunlanes rundt er noe av det som har foregått. I april arrangerte VG 1 elevene og Barn og ungdomselevene aktivitetsdag på skolen hvor eldre hjemmeboende og barn fra Torstrand barnehage ble invitert. Det ble konkurrert i bowling, dart og ringspill. Konkurransene ble avsluttet med en rullatorstafett hvor jubelen stod i taket. Bevertning og premieutdeling var en flott avslutning på en vellykket dag.

Tradisjonstur
Sverigetur ble arrangert for tredje gang til stor glede for mange eldre fra Larvik og Stavernområde. Tilbudene våre dette skoleåret har gått til Yttersølia og Furuheim sykehjem hver torsdag, Stavern sykehjem og Tårngården eldresenter annenhver torsdag. Nanset eldresenter og andre hjemmeboende har også fått tilbud om turer og arrangementer. Vi er også årlig med på å arrangere Seniorball sammen med Larvik kommune.

Vårt arbeid fortsetter for fullt neste skoleår. Vi er også veldig glad for at Larvik kommune fra høsten blir en Livsgledekommune. Det vil si at de blir med i en ordning hvor kommunens sykehjem etter- hvert skal bli sertifisert som Livsgledehjem. I Larvik er det også blitt flere Livsgledebarnehager som samarbeider med sykehjem og noen også med oss. Fra høsten vil også Hedrum ungdomsskole bli med som Livsgledeskole med valgfaget Innsats for andre.

Denne våren har vi også fått en storstilt gave fra Sparebankstiftelsen på kr 75.000.-. Dette er penger som kommer godt med i vårt arbeid hvor elevene får gjøre en forskjell for Larviks eldre. Flere lokale aktører som Bakers, Torstrand blomster og Meny Øya har vært generøse med å sponse oss med blomster og kaker til forskjellige arrangementer. Tusen takk til alle!

Tekst og bilder: Randi P. Heimstad – Livsgledekoordinator Thor Heyerdahl vgs.

 

 

 

 

 

 

 

Øyleker for seniorer på Hitra

Øyleker for seniorer på Hitra

I strålende solskinn ble Øylekene for seniorer arrangert i Hitra idrettspark. Etter at ordfører Ole Haugen høytidelig hadde erklært Øylekene for åpnet, braket det løst med rullatorløp, gebisskasting og boccia. Mellom 60 og 70 mennesker hadde møtt opp. Øylekene er et fantastisk samarbeid mellom helsefagelevene ved Guri Kunna vgs, lokalforeningene Livsglede for Eldre Hitra og Livsglede for Eldre Frøya, samt barn fra livsgledebarnehager,  beboere på Øytun og Livsgledehjemmet Hitra Helsetun. Livsgledegruppa fra helsefag vg2 ved Guri Kunna vgs deltok som arrangører på Øylekene og deltakerne kom fra både Hitra, Frøya og Snillfjord kommune. Elevene var hovedansvarlig på de 5 ulike postene som var:

  1. Gebisskasting.
  2. Boccia.
  3. Rebusløp.
  4. Fotballspark mot mål.
  5. Rullatorløp.

Stor deltakelse og mye humor og glede – og høy sportsånd og konkurranseinstinkt. Premieutdeling og rød løper og mye god mat og drikke. Lokalforeningene spanderte lapskaus, kaffe og kaker.

Allsang og vafler i gamlestua

Allsang og vafler i gamlestua

Onsdag 3. mai arrangerte seks av Helse- og oppvekstfag-elever fra Greåker vgs livsglede for eldre på Smedbakken sykehjem. Elevene har til vanlig praksis på de tre avdelingene som er på Smedbakken, og de tok med seg ett par-tre brukere fra hver avdeling og samlet de til «gamlestua». En pianist kom og spilte gamle sanger og salmer som brukerne kjente igjen. Deretter ble det allsang til stor glede for alle. «Alle fugler små de er», «ro ro til fiskeskjær» og «måne og sol» ble sunget med stor lyst.  Deretter ble de vafler, kaffe og saft. Praten gikk lett rundt bordet og brukerne var i god stemning.

Deretter ble det spilt gamle kjente og kjære sanger fra telefon/høytaleranlegg, ja til og med 17.mai-sanger til stor begeistring og gjenkjennelse. Tilslutt ble brukerne bydd opp til dans med Ole Ivars rungende over høytalerene. De som hadde helse til det tok seg en svingom. Latteren satt løst og det ble en veldig hyggelig samling både for brukerne og for elevene.

Vårglede i Ålesund

Vårglede i Ålesund

Livsgledeelever på vg1 Helse og oppvekst på Fagerlia vgs arrangerte torsdag en vårfest for eldre i Ålesund. Festen ble kalt for vårglede. Elevene brukte flere uker til å planlegge arrangementet og gikk ut med invitasjon til alle eldre i Ålesund og Giske kommune.

Skolens aula var pyntet til vårfest med gul livsglede- og påskefarge. Elevene var ledsagere for de eldre, serverte, ledet allsang med kjente og kjære sanger, hodt utlodning og quiz osv. Frivillige stilte opp for å bidra i festen. Asbjørn Johansen holdt et fengende innlegg om sine opplevelser som skoleelev i krigens dager. Fagerlia-elevene fortalte om det å være elev på videregående skole i dag og om å være elev i afrikanske land. Peder Andersen spilte trekkspill og keyboard under hele festen.

Livsgledeaktiviteter uke etter uke

Livsgledeaktiviteter uke etter uke

Livsgledeelevene på helse og oppvekstfag ved Thor Heyerdahl vgs står på uke for uke og skaper livsglede for de eldre i Larvik. Det foregår masser av aktiviteter ukentlig på Furuheim, Yttersølia og Stavern sykehjem, samt ved Tårngården eldresenter. Gapatrosten og Torstrand Livsgledebarnehager kommer på besøk og har det morsomt sammen med unge og de eldre.

I disse dager har det vært mye fokus på påske. Det har vært påskeverksteder og mye sang og glede, forteller livsgledekoordinator Randi Palmgren Heimstad ved Thor Heyerdahl vgs.

Sist onsdag arrangerte en av gruppene hyggekveld på Tårngården eldresenter. De koste seg med quiz, bingo, sang og diktlesing. Alle hadde pyntet seg med flotte hatter og kåring av fineste hatt stod selvsagt også på programmet. Kveldens høydepunkt var deilig bløtkake med gul marsipan sponset av Bakehuset i Larvik. Til slutt var det utlodning av flotte blomster sponset av Torstrand blomster.

Tårngården eldresenter hadde besøk fra Torstrand barnehage i mars. Barna hadde laget et flott hefte fullt av tegninger som de eldre fikk i gave. Til gjengjeld fikk barna to esker fulle med små figurer og biler av en av beboerne på Tårngården. På Yttersølia har de flere ganger denne vinteren hatt besøk av en hund til stor glede for beboerne.

Det gjenstår fremdeles mye flott på programmet for livsgledeelevene denne våren. Det blir turer Brunlanes rundt for Yttersølia og Furuheim, besøk på Bøkekroa. 27.april møtes bar, unge og eldre til en aktivitetsdag med konkurranser og rullatorstafett. 11.mai reiser en gjeng fra Tårngården og Nanset eldresenter på Sverigetur med to livsgledegrupper.

Generasjonsmøter

Generasjonsmøter

Dette halvåret har Stiftelsen Østerbo Videregående skole i Halden jevnlig besøkt et sykehjem med gjennom konseptet med livsglede for eldre. – Det har vært til inspirasjon og glede for elevene, og brukerne på sykehjemmet gleder seg til vi kommer, forteller faglærer Inger Johanne Kirkedam Larsen.

En lokal barnehage har også blitt med livsgledeelevene på flere av dagene sammen med de eldre. Sammen med elevene har barnehagebarna tatt del i ballongaktivitet, smoothie-laging, bowling og håndstell. Barna har også sunget for de eldre, og neste måned skal de eldre få besøke barnehagen. Gjennom året har elevene også hatt aktiviteter hvor de har kost seg med bingo, juleverksted med fokus på bruk av sansene hvor vi «tok skogen med oss inn», Fastelaven og Påskesamling med andakt og sangstund.

– Musikk har vi brukt mye. Det er alltid hyggelig med sang, og mange temahefter har blitt laget av våre elever og brukt i livsgledetimene. Vi gleder oss til fortsettelsen, forteller Kirkedam Larsen.

– Praksisnær undervisning

– Praksisnær undervisning

På Kristiansund vgs har elevene ved Helse- og oppvekstfag yrkesfaglig fordypning (YFF) en gang i uka. I dette faget har de valgt å fokusere på livsglede for eldre. Lærerne forklarer at de aller fleste av disse dagene går med på å besøke sykehjemmet i nærheten. Elevene går kledd i gule t-skjorter og snakker uformelt med beboerne. Lærere og veileder er med og hjelper elevene i gang med samtaler om det trengs.

På forhånd har vi repetert kommunikasjonsteorien samt snakket om temaer som kan være aktuelt for de eldre å snakke om, forklarer lærer på HO, Inger Giske Henriksen.

I forberedelsene til disse besøkene pleier lærerne å vise videoen om Livsglede for Eldre og gå gjennom en powerpoint om organisasjonen og livsgledeaktiviteter. Da vet elevene litt mer om hva som forventes av de når de går med de gule Livsglede for eldre t-skjortene, forklarer Henriksen.

Aktivitetsstund
I perioden som elevene har om eldre mennesker jobber de med teori om eldre, ser filmer og har gruppearbeid med mål å arrangere en aktivitetsstund/trivselsstund for de eldre siste gangen i perioden. På de uformelle besøkene kartlegger elevene de eldres behov og ønsker for hva som  kan være aktuelle aktiviteter på aktivitetsstunden. De skal også skaffe informasjon om hva beboerne kan klare av aktiviteter fysisk og psykisk, forklarer lærerne. Aktiviteter elevene har stelt i stand har vært veldig ulike. De har hatt sittedans, fellessang, kjendis quiz, bowling, mannekeng oppvisning med klær fra 60 tallet, bingo, sangoppvisning/instrumentspill av elever, gått  tur, spill og hatt samtaler. Aktivitetsstunden avsluttes alltid med felles kaffe- og vaffelkos. Hver uke er 30 elever involvert i livsgledeaktiviteter.

Erfaringsutveksling
Den praksisnære undervisningen er verdifull pedagogikk for både lærere og elever. Trivsel og mestring gjør at elevene lykkes i flere fag som kommer inn under dette temaet, forteller lærerne. Etter besøkene setter hele klassen seg sammen for å dele erfaringer, gleder og utfordringer med det de har opplevd på sykehjemmet. Elevene skriver også alltid et refleksjonsnotat på slutten av dagen.

Tilbakemeldingene fra elevene er at de synes disse dagene med fordypning i eldre er interessant og lærerikt. Det virker som det er stas og meningsfylt å ha på Livsglede for eldre t-skjortene og navneskilt, og vite at de representerer skolen samt en organisasjon som gjør en viktig samfunnstjeneste, sier Henriksen.

En annen lærer, Cathrine Johansen-Gujord, forteller at elevene etterspør flere oppdrag. Hun forteller at elevene lærer godt når de får prøve selv og ha ansvar under veiledning fra lærer. Elevene vil ha dette fordi de savner mere praksisnær undervisning. De forstår bedre teori når de opplever læringen selv, forteller Johansen-Gujord.

Tidligere har elevene også hjulpet til i et arrangement som sykehjemmet Rokilde arrangerte i forbindelse med verdens aktivitetsdag. Elevene synes det er artig å gå med de gule t-skjortene og samarbeide med andre aktører.

Samarbeid med kommunen og høgskolen
Fremover planlegger skolen i et samarbeid med Kristiansund kommune og Høgskolen i Molde å starte trivsels kafeer rundt om der eldre bor. Da skal elevene som har faget YFF være med å delta på disse kaféene. Elevene vil da ha  ansvaret for matservering, dekke bord, og ta i mot de eldre ved inngangen. Elevene skal også ta ansvar for underholdning og samtaler med de oppmøtte. Det blir et spennende prosjekt. Elevene stortrives sammen med de eldre, forteller læreren.

 

Elever med frivillig innsats

Elever med frivillig innsats

Som et prøveprosjekt har elever ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole på Ringsaker i Hedmark forsøkt seg som frivillige i Livsglede for Eldre. Elevene har både tid og mulighet til å bidra med frivillig arbeid om de ønsker, forteller assisterende rektor ved skolen, Ingvild Tollehaug Jevne. – Det er et stort sosialt engasjement ved skolen vår, og elevene har selv tatt initiativ til å jobbe aktivt mot de eldre i kommunen. Assisterende rektor understreker allikevel at de har forankret det hos skolens administrasjon, og skolen tar del i forsøket sammen med elevene.

Skolen har et tydelig mål om å være «en dynamisk og kreativ møteplass som oppfyller drømmer med glede, samhold og respekt». En av initiativtakerne, Johannes Tveitnes, har selv drevet med livsgledeaktiviteter i videregående skole da han gikk helsearbeiderfaget ved Strand videregående skole og deretter lærling som helsefagarbeider.

– Jeg blir glad når jeg drar på meg den gule t-skjorta. Den viser at jeg har lyst til å bidra med noe, forteller Johannes. Nå har han og medelev Rikke dratt med seg en glad og løsningsorientert gjeng fra folkehøgskolen.

Som frivillige har de besøkt demensenheten på Ringsaker Bo og Aktivitetssenter. – De eldre ble glad og satt pris på at vi kom, forteller Johannes engasjert. Vi var der i 1.time. Vi spilte piano, sang og pratet med de eldre.

– Nå vil vi fortsette videre utover våren. Vi ønsker å få nye elever til å velge Livsglede for eldre på neste kull, avslutter Johannes.

Tradisjonell formiddagsfest

Tradisjonell formiddagsfest

I samarbeid med lokalforeningen i Grimstad inviterte helsefagelevene ved Dahlske vgs en stor gjeng eldre til formiddagsfest på skolen 26. januar. Elevene hadde smurt smørbrød på selvbakt brød og bakt flotte bløtkaker. De hadde skaffet masse gevinster, og alle fikk 2 gratis lodd. Det var allsang, solosang og quiz. Mellom 60- og 70 eldre hadde noen veldig hyggelige timer sammen med vg.2 klassen denne formiddagen. Dette er blitt en svært hyggelig tradisjon alle parter setter pris på.