Leve hele livet – helsekonferansen 2017

Leve hele livet – helsekonferansen 2017

Vi fikk besøk av statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og helseminister Bent Høie på stand.

11. og 12. mai var Livsglede for Eldre invitert til å stå på stand på Helsekonferansen på Gardermoen.

Over 700 deltakere fra hele helse-Norge var samlet på årets konferanse, som ble arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, og satte fokus på innhold i den nye helsereformen Leve hele livet.

Det ble holdt innlegg om ulike prosjekter og tiltak som kan gjøre tilværelsen bedre for de eldre i landet vårt. På programmet sto blant annet innlegg om sykehjemsmat, Leve hele livet-prosjektet i Stavanger kommune, fag- og kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Maurtuva vekstgård på Inderøy hadde et fantastisk innlegg om sitt tilbud for hjemmeboende med demens og deres pårørende, og både helseminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen holdt appeller om hvor viktig den kommende reformen er.

Vi fikk nok en gang bekreftet at Livsgledehjem er et godt systemverktøy som kan brukes til å samkjøre mange enkeltprosjekter, og på den måten gjøre tiltakene bærekraftige og skape varig endring. Vi fikk også snakket med mange ledere fra kommuner og sykehjem, og hadde to inspirerende og nyttige dager.

 

 

Gode refleksjoner ved Tjørsvågheimen

Gode refleksjoner ved Tjørsvågheimen

Torsdag 11. mai ble Tjørsvågheimen i Flekkefjord kommune sertifisert som Livsgledehjem. Livsgledekonsulent Veronica Hetlevik, ledelsen og livsgledegruppen var tilstede.

Tjørsvågheimen er et stort sykehjem, med mange avdelinger. Systematikken og gleden rundt livsgledearbeidet har livsgledegruppen allikevel klart å etablere. Aktivitør Kaia er også ansatt i frivilligsentralen, og er i dag en svært viktig person ved sykehjemmet. Hun mener selv at livsgledearbeidet har blitt mindre personavhengig gjennom sertifiseringsprosessen, og både kokk, renholdere og legen tar aktivt del i arbeidet. Tilbakemeldinger viser at å jobbe med livsglede gir de ansatte arbeidsglede, motivasjon og inspirasjon. De føler seg verdsatt og føler at de har større trygghet i at tilbudet de gir er kvalitativt godt.

Ansatte sier at det beste med Livsgledehjem er aktivitetene som blir satt i system og dokumentasjonsarbeidet. De opplever en fornyelse av sykehjemmet, og at tidligere arbeid har blitt ytterligere styrket. – Nå jobber vi mer personsentrert!

I Flekkefjord har det også vært rom for både kreativitet og etisk refleksjon det siste året. De gode refleksjonene gjennomsyret dagen, og det er ingen tvil om at Tjørsvågheimen kom igjennom sin første sertifisering. Vi gratulerer!

 

 

Poetisk sertifiseringsdag i Sirdal

Poetisk sertifiseringsdag i Sirdal

Onsdag forrige uke ble Sirdalsheimen i Sirdal kommune et sertifisert Livsgledehjem. Sirdalsheimen viste godt og systematisk arbeid med livshistoriearbeid, dokumentasjon og rutiner. En ansatt ved Sirdalsheimen hadde skrevet et treffende dikt for anledningen:

LIVSGLEDE!

Livsglede for alle, det er vel flott.
Sørge for at alle har det kjempegodt.
Hvis alle et smil om munnen alltid har med,
Kan vi glede hos alle se.

Men det å vera glad er et vidt begrep,
som må ordnast steg for steg.
Rom blei ikkje bygd på en dag kan man sei,
Og vegen må ofte ordnast mens vi er på vei.

Noen er veldig glade i ro og fred,
og har om dette gitt tydelig beskjed.
Andre vil underholdning ha
og synes sangstunder er veldig bra.

Noen vil høyra om gammel tradisjon,
og synes at dette er heilt kanon.
Noen sier at fortida var trist og utan glede,
og vil helst i nåtida vera tilstede.

Noen ser på trær og blomster som gror, og
kan kosa seg med et harespor.
Mens andre bare sier som så,
alt dette er eg ferdig med nå.

Noen vil ha selskap som pratar i ett kjør med,
så dei slepp å snakka få te.
Andre vil helst prata selv,
fra tidlig morgen og til seine kveld.

Så mottoet bør vera som så,
kvar enkelt bestemma må.
Og så er vi heile tida tilstede,
og håper på at vi kan vera til glede.

For tanken er god om evnen av og til svikta vil,
så gjør vi alle så godt vi får det til.
Prøver å spre mest mulig glede,
For alle og enhver som er tilstede.

Vi gratulerer alle ved Sirdalsheimen med godt gjennomført arbeid!

Nordlands tre første livsgledehjem

Nordlands tre første livsgledehjem

Vaktmesteren ved Moveien har laget fuglekasse på Moveien sitt "livsgledetre"

Vaktmesteren ved Moveien har laget fuglekasse på Moveien sitt «livsgledetre»

Forrige uke var det trippel spenning i Fauske kommune, da alle de tre sykehjemmene i kommunen skulle opp til sertifisering. Først var det Moveien sin tur 9. mai, deretter Helsetun 1 og Helsetun 2 henholdsvis 10. og 11. mai.

Alle de tre enhetene, som hører til Fauske sykehjem, beviste at de hadde utviklet et godt systematisk arbeid for å ivareta de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til hver enkelt beboer. Sertifisørene Knut Wetting og Borghild Hildrum møtte engasjerte ansatte og ledere 3 dager på rad, og fikk høre gode og inspirerende refleksjoner over arbeidet som har blitt gjort siden oppstart våren 2016. Livsgledegruppene har gått i front med støtte fra alle på ledernivå i kommunen, og har fått til et stort løft i kvaliteten på det psykososiale tilbudet til beboerne sammen med øvrige ansatte. Kommunalsjef Nils Are Johnsplass var til stede ved samtlige sertifiseringer, og satte Livsgledehjem i sammenheng med fag og fagutvikling, kvalitet og kvalitetsforbedring i kommunen. Livsgledehjem har medført et stort løft i tjenestene som ytes ved enhetene i Fauske, og det har brakt med seg et spesielt godt samarbeid med den videregående skolen, som stiller med faste livsglede-elever gjennom året.

10. mai ble verdens aktivitetsdag markert utenfor Helsetun 1. Mange av beboerne deltok på dette, og hadde stor glede av å møte livsgledebarnehage, dansere og mange frivillige som skapte stor aktivitet og livsglede på uteområdet foran sykehjemmet.

Vi gratulerer alle de ansatte ved Fauske sykehjem med strålende gjennomført arbeid, og gleder oss til å se hva de kan få til videre!

 

– Ungene elsker å være på Laugsand HVS!

– Ungene elsker å være på Laugsand HVS!

Rosenborg barnehage i Trondheim er Livsgledebarnehage nummer 200. – Erfaringene våre viser at det passer for alle barn, forteller Johanne Karlstad. Barnehagen er privat, ligger på Lilleby i Trondheim og har barn fra 1 til 6 år. Generasjonsmøtene mellom Rosenborg barnehage og Laugsand helse- og velferdssenter startet i 2012, og det har blitt en viktig del av arbeidet i barnehagen. På helse- og velferdssenteret har det blitt en standard, blant annet fordi de ble sertifisert Livsgledehjem i 2014.

I barnehagen forteller de ansatte om enkle og gode møter med de eldre. Gym, maling, ballonglek, karneval, allsang og felles måltid er noe av barnehagens faste aktiviteter.

Som ansatt i barnehagen opplever jeg det som givende, forteller Johanne. Vi har også gjort det slik at det er de to eldste årstrinnene som får lov å være med på besøk. Det har skapt en spenning blant de yngre barna. De gleder seg til det blir deres tur! Det er et samarbeid med vinn-vinn-effekter for oss. Barna lærer å møte eldre mennesker, ta vare på og å vise omsorg. De eldre våkner til liv når vi kommer, og vi ser at det mange har mistet verbalt, tar de igjen på tilstedeværelse!

Johanne forteller at samarbeidet og fleksibiliteten går begge veier, og har gjort at de har fortsatt i en så lang periode. Siv Johannessen, aktivitør ved Laugsand HVS, supplerer og støtter barnehagens utsagn. – Det er nettopp den nære relasjonen og den store fleksibiliteten som gjør at vi får det så godt til. Det er viktig at vi på Laugsand HVS setter av tid til besøkene for å gi barna en god opplevelse. Vi ser at alle gleder seg til disse dagene, avslutter Siv.

Jeg har mange ganger tenkt på å bli besøksvenn selv, og det er kanskje noe av grunnen til at jeg opplever det meningsfylt å gjøre dette i arbeidshverdagen, forteller Johanne inspirert. Gjennom å møte eldre på helse- og velferdssenteret får vi også mange gode refleksjoner, som når vår venn Leif døde før han rakk å bli 100 år. Det var en fødselsdag vi hadde gledet oss til, og vi fikk mange fine samtaler i barnehagen. Det er rørende å høre historier fra levd liv.

Nå planlegger Rosenborg barnehage og Laugsand HVS tur sammen. Det involverer både bølgeskvulp og iskrembar, så her er det noe for både liten og stor. – Vi tror det blir en like stor suksess som blåbærturen vi har arrangert sammen tidligere, avslutter Johanne.

Lurer du på noe angående konseptet med Livsgledebarnehager? Har du lyst til at din barnehage også skal bli en Livsgledebarnehage? Les mer og registrer deg her. 

 

Norges nordligste Livsgledehjem

Norges nordligste Livsgledehjem

Forrige uke fikk to av sertifisørene til Livsglede for Eldre noen innholdsrike dager i Harstad, med kickoff for nye institusjoner og sertifisering av de to sykehjemmene som vi skrev avtale med i 2016. Med det har Norge fått sine to nordligste sertifiserte livsgledehjem, og landets første heldøgns omsorgsboliger har blitt med i sertifiseringsordningen.

Tirsdag 25/4 ønsket varaordfører og kommunalsjef velkommen til kickoff for Bergseng bo- og servicesenter, Bjarkøy sykehjem, Kveldsol sykehjem, Olavsgården bosenter og Slottet sykehjem, og i alt 250 mennesker var samlet første del av dagen. Tilhørerne fikk også et innlegg fra frivillighetskoordinatoren i Harstad kommune, og barna fra livsgledebarnehagen Bergsåsen sang livsgledebarnehagesangen. Hovedlivsgledeansvarlig ved sykehjemmene Bergsodden og Stangnes snakket om sine erfaringer så langt, og tre ledere underholdt med innslag gjennom hele dagen, utkledt som gamle damer. 

Onsdag 26/4 var det sertifisering ved Bergsodden sykehjem. Hele livsgledegruppa deltok hele dagen, og medlemmene hadde gode betraktninger rundt egen innsats. Sertifisør Annbjørg Lyngås forteller om en engasjert og reflektert gjeng: – Det tok en god stund før de skjønte helt hva de skulle gjøre, og de syns det gikk for tregt i starten. Da skjønte de at assisterende avdelingsledere, som ikke var med i livsgledegruppa fra start av, måtte være med. Det at de ble med i gruppen var den forløsende faktoren som gjorde at de fikk formidlet budskapet til alle ansatte, og kunne begynne å bruke livsgledearbeidet som et styringsverktøy for driften.

Christine Sandø Lundemo, primærsertifisør for Troms, rapporterer om at Bergsodden har internkontroll og system på stell: – De har gode systemer som gjør det lett å forstå hvem som har ansvar for hva, og de bruker etisk refleksjon som metode. Det er tydelig at alle ansatte drar i samme retning, og vi opplever at de har en vilje til å finne løsninger i stedet for å lete etter problemer. 

Dermed ble Bergsodden sykehjem Norges (og verdens) nordligste Livsgledehjem så langt. Gratulerer med dagen!

Fornøyde representanter fra Bergsodden sykehjemGlade representanter fra livsgledegruppe og ledelse ved Bergsodden sykehjem. Til høyre: livsgledekonsulent Katrine Edvardsen.

 
Dagen etter, torsdag 27/4, var det Stangnes sykehjem sin tur til å bli sett i kortene, da det var deres sertifiseringsdag. Stangnes hadde en litt kronglete start, og opplevde noe intern motstand i starten. Både livsgledeansvarlig og nesten hele livsgledegruppa har blitt byttet ut underveis, og de kom først ordentlig i gang med livsgledearbeidet i vinter. Siden ny livsgledeansvarlig var på plass i januar har de kopiert flere gode metoder fra Bergsodden med stor suksess. De er dyktige på spontane aktiviteter, og har en ryddig internkontroll.

Annbjørg Lyngås har god tro på tiden fremover: – Jeg er imponert over hvordan de faktisk har klart å snu situasjonen på Stangnes. Nå jobber de målrettet, og har en livsgledeansvarlig og ei livsgledegruppe som er topp motivert for å jobbe med prosessen videre!

Gratulerer også til Stangnes, Norges nest-nordligste livsgledehjem!

Livsgledegruppe og ledelse ved Stangnes sykehjemLivsgledegruppa og ledelsen ved Stangnes sykehjem sammen med sertifisørene etter sertifisering

Se også Kanal Harstad sitt intervju med sertifisørene og livsgledekonsulent i Harstad kommune, Katrine Edvardsen, i filmen under.

Livsglede for eldre på Arendals bo- og omsorgssenter

Livsglede for eldre på Arendals bo- og omsorgssenter

Arendal kommune innovasjonMer aktive og våkne beboere som deltar i aktiviteter som interesserer dem, som spiser hyppigere og som har varierte dager med sosialt samvær, er noen av endringene vi registrerer etter at Solhaug sykehjem, som det første på Sørlandet, ble livsgledesertifisert i 2014. 

Eldreomsorgen i Norge er i endring. For bare noen få år siden var det å få sykehjemsplass ensbetydende med at man var sikret å få dekket sine behov for mat, hvile, pleie, hygiene m.m., og det var dette som var helsearbeidernes viktigste oppgaver. De siste årene har det skjedd en radikal endring i oppfatningen av hva som er god eldreomsorg. I Arendal legger vi stadig mer vekt på å gi pleietrengende eldre som bor på sykehjem mening og livsglede i hverdagen gjennom ulike aktiviteter.

I samarbeid med Stiftelsen Livsglede for Eldre, har det ene bo- og omsorgssenteret etter det andre i Arendal kommune jobbet systematisk for å bli livsgledesertifisert. Færvik Bo- og omsorgssenter ble sertifisert i 2014, Nyskogen og Røed ble sertifisert høsten 2016, og Saltrød BOS våren 2017.

Vi jobber etter filosofien om at beboeren skal være i sentrum og gis et verdig liv og en fredfull avslutning når behandling ikke lenger er mulig. Stedet skal oppleves som et hjem for beboerne, der den enkeltes ressurser og rest-funksjoner skal opprettholdes lengst mulig i et aktivt og tilrettelagt miljø. Mestring skal legges til grunn i all planlegging og aktivitet og Livsglede for Eldre skal være et virkemiddel. Kriteriene i livsgledekonseptet medvirker til medborgerskap, samspill med brukere, pårørende og nærmiljø/frivillige og tilhørighet. Det er ikke bare beboere som nyter godt av det økte fokuset på livsglede. Vi erfarer at også pårørende oftere tar beboerne med på tur og i større grad deltar på pårørendemøter. Det har også blitt lettere å rekruttere frivillige til å bidra inn i hyggelig aktiviteter som bakerovn på hjul, konserter og sykkelturer.

Kommunens medarbeidere melder om økt arbeidsglede, mer vi-kultur blant kolleger og mer fokus på gode løsninger. Mange helsearbeidere opplever rom for å kunne gi beboerne et bredere tilbud, og at de får bruke et større spekter av fagkompetansen sin. Livsglede for eldre skaper livsglede for flere!

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Innovasjon Arendal sin nettside; www.innovasjonarendal.no

Tekst og foto: Elisabeth Nærestad

Hurra for Hole!

Hurra for Hole!

26. april ble Hole bo- og rehabiliteringssenter et sertifisert Livsgledehjem.

Ved ankomst til Hole bo- og «kom-seg-senter», som de kaller seg selv, ble sertifisørene Linda og Knut møtt av selveste «Kongen» og «Prinsesse Märtha»! Livsgledegruppa hadde mye på hjertet da de presenterte arbeidet og prosessen, og latteren satt løst.

Fornøyd ledelse og livsgledegruppe etter endt sertifiseringsdagFornøyd ledelse og livsgledegruppe etter endt sertifiseringsdag.

De ansatte har jobbet godt og målbevisst siden kickoff i april 2016, og sier selv de har oppnådd mye. De har fokus på gylne øyeblikk i hverdagen, og opplever at både ansatte og beboere er roligere og gladere nå enn i fjor vår.

Pleierne har blitt mer spontane, og gjennomfører små og store arrangement i godt samarbeid med de mange pårørende og frivillige i Hole kommune. Barnehagebarn og ungdom er jevnlig innom. Lederteamet på sykehjemmet, pleie- og omsorgssjef og kommunalsjef legger godt til rette for de ansatte, og har et helhetlig blikk på hvordan livsgledearbeidet kan gi til noe hele kommunen med «livsglede for alle».

Sunnjordet Bofellesskap starter opp prosessen mot å bli et Livsgledehjem høsten 2017.

Vi gratulerer så mye med flott og godt arbeid, og gleder oss til å følge gjengen i Hole videre!

 

Nina er hovedlivsgledeansvarlig ved Hole bo- og rehabiliteringssenter

Hovedlivsgledeansvarlig Nina: «Livsgledehjem gir beboerne fellesskap og glede i hverdagen!»

Ørland sykehjem = Livsgledehjem!

Ørland sykehjem = Livsgledehjem!

20. april var det sertifiseringsdag for Ørland sykehjem, som ble med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem våren 2016. I sterk vind og vannrett regn ankom sertifisørene Ørland på sertifiseringsdagen, og ble mottatt av en blid, men spent gjeng.

Det ble en svært fin dag, som startet med omvisning på sykehjemmet, der vi fikk innblikk i hvordan det jobbes i praksis. Veggene er dekorerte med fotografier av kjente landemerker fra Ørland, som pasienter og pårørende kan ta ned fra veggen og samtale om. De har en lun og fin uteplass, med flere ut- og innganger, slik at alle kan gå ut og inn som de vil. I løpet av omvisningen møtte sertifisørene ungdomsskoleelever som drev med ballonglek, og hagelaget, som var der og plantet og priklet, alt i aktivt samspill med beboerne. I tillegg har Ørland sykehjem et stort og fint velværerom, samt et terapibad, som flere av beboerne har oppført som individuell aktivitet i livsgledekalenderen. Ett av rommene er i ferd med å bygges om til verksted, spesielt med tanke på aktiviteter for de mannlige beboerne.

Sertifisør Annbjørg Lyngås fortalte med stor entusiasme om sin opplevelse av dagen på Ørland sykehjem: – Det er fantastisk å oppleve en slik samstemt gjeng, der alle drar i samme retning. For oss sertifisører var det påfallende at det i løpet av sertifiseringsdagen aldri var fokus på problemer, bare på løsninger. Man blir rett og slett veldig glad når man opplever en så unison forståelse for at god personsentrert pleie starter med god livshistoriekartlegging; at det er utgangspunktet til alt annet, og at livgledekriteriene står i høysetet.

Livsgledegruppa og ledelsen ved Ørland sykehjem på sertifiseringsdagen

Livsgledegruppa og ledelsen ved Ørland sykehjem på sertifiseringsdagen

Resten av dagen ble det reflektert godt over eget arbeid rundt livsgledearbeidet. Egenevalueringsskjemaet som ble sendt ut til de ansatte i forkant av sertifisering ble besvart av imponerende 100%, og alle svarene lå på den positive siden av skalaen. Det kan nevnes mange suksessfaktorer Ørland sykehjem, men spesielt noen bør trekkes frem. Først og fremst brukes livsgledearbeidet bevisst som et styringsverktøy. Enhetsleder Karen R. Aune er en tydelig, engasjert og faglig svært sterk leder, som bruker lovverket aktivt. Hun har klart å implementere livsgledearbeidet i imponerende grad ved å intergrere alle delene i livsgledesirkelen i alle ledd i organisasjonen. Karen vektlegger at livsgledeoppgavene skal utføres av alle, og at alle har plikt til å dokumentere, da dokumentasjonen brukes aktivt i månedlige evalueringer og oppdateringer. Videre brukes metoden etisk refleksjon ukentlig på alle avdelingene. Dessuten er internkontrollen svært god og tydelig, og brukes av alle. Prosedyrer og rollebeskrivelser brukes aktivt av alle ansatte, og har fått sin naturlige plass på Ørland sykehjem. Og sist, men ikke minst, har Ørland en meget engasjert sykehjemslege, som er genuint opptatt av å bruke tillitsskapende tiltak og miljøtiltak som behandling.

Sykehjemslege Ingvar Berg sa følgende på sertifiseringsdagen: – Etter at Ørland sykehjem ble med i sertifiseringsordningen, har det blitt betydelig nedgang i bruken av sovemedisin, angstdempende medikamenter og blodtrykksmedisin blant beboerne. Min jobb som lege har endret seg til det bedre, da det virker som sykepleierne er blitt tryggere i sine avgjørelser, og tar kontakt når det er relevant i større grad enn før. Det virker også som det er blitt større arbeidsglede og stolthet blant pleierne etter at vi ble med i Livsgledehjem. Ikke minst har livsgledearbeidet på sykehjemmet hatt store positive ringvirkninger i nærmiljøet på Ørland.

Vi gratulerer Ørland sykehjem med strålende arbeid, og ser fram imot å følge dem videre!

Livsgledekonsulent Tone Øvergård Beistad (t.v.), enhetsleder Karen Rasch Aune, sykehjemslege Ingvar Berg og sertifisør Annbjørg Lyngås.

Livsgledekonsulent Tone Øvergård Beistad (t.v.), enhetsleder Karen Rasch Aune, sykehjemslege Ingvar Berg og sertifisør Annbjørg Lyngås.

Kronikk: Det omsorgsfulle naboskapet

Kronikk: Det omsorgsfulle naboskapet

Gjensidig livsglede for Else Marie Andersen (97) og Susanne Marie Lysen (18).

Rørende møter mellom generasjoner i regi av Livsglede for Eldre rullet over skjermen på NRK Midtnytt i beste sendetid flere kvelder på rad før påske. Varmen, latteren og spøkefulle blikk ga inntrykk av at her var det møter mellom mennesker som satte stor pris på hverandre.

Trondheim kommune har i snart 10 år samarbeidet med Livsglede for Eldre. Gjennom samskaping i ordets rette forstand, har ansatte og ledere på sykehjemmene, i hjemmetjenesten og andre avdelinger i eldreomsorgen deltatt i konkret løsningsutvikling for livsgledesertifisering av sykehjem. Innovasjonen nådde helt inn til Stortinget i Meld St. 29 Morgendagens omsorg, og i 2012 ble sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem en nasjonal strategi for å få mer frivillighet inn i eldreomsorgen.

Etter det suksessfulle arbeidet med Livsgledesykehjem (som nå har skiftet navn til Livsgledehjem), ga Trondheim kommune i 2012 Livsglede for Eldre i oppdrag å bruke de samme metodene for å skape nye løsninger også for de som bor hjemme, som har vanskelig for å komme seg ut og leve sitt vante aktive liv.

Trondheim kommune har i dag omtrent 6500 innbyggere over 80 år. I 2036, om ca 20 år, beregnes dette tallet å stige til 13 000 personer (jf. Eldreplanen 2016 – 2036). I dag finnes 1414 (SSB 2015) sykehjemsplasser for eldre i Trondheim. Om dette tallet skal dobles de neste 20 årene, ser vi at det vil gi store ressursutfordringer, både økonomisk og menneskelig. Det blir derfor viktig å tenke nytt for hvordan vi skal ta vare på hverandre i alle faser i livet, også for resten av landet. Helsefremmende tiltak bør kanskje ha som mål at vi skal ”dø med skoene på”? Det vil si leve aktive liv til siste dag!

Livsglede for Eldre arbeider systematisk med utvikling av løsninger som skal være bærekraftige. Det betyr løsninger som skal fremme kontinuitet og overleve utskiftninger av personer i lederroller og/eller deltakere. Vi jobber grundig med forankring, og prøver i alle prosesser å bygge eierskap til løsningene hos alle som deltar. Det tar tid, og må ivaretas. Viktigst er det at vi ser alle løsningene i sammenheng; at vi kan slå kreftene våre sammen, være lagspillere og se at vi jobber for å skape et godt samfunn for alle. Det omsorgsfulle naboskapet og ideen om den gamle trønderlåna, hvor ungene sprang til kårfolket og fikk sine gode møter, det er målet. Hvordan kan vi utvikle byområder og nye ”bygder i byene” slik at dette blir enda mer naturlig? Løsningene vi streber etter skal ikke være kunstig oppkonstruert, men på sikt bli noe vi bare gjør, fordi det er menneskelig, spennende og meningsfullt.

Livsgledetur i Bymarka

I Bymarka med ledsager fra videregående skole

Det finnes veldig mange gode tilbud i dag for eldre i Trondheim. Livsglede for Eldre har derfor tatt tak i hovedgrunnene for hvorfor en del eldre allikevel ikke kommer seg ut og deltar på det som finnes, eller tar del i sosiale nettverk. TV-reportasjene på NRK Midtnytt viste tre forskjellige løsninger på dette. Du kan bli hentet på døra og bli med på tur i marka med ungdommer fra helse- og oppvekstfag som turkamerat, du kan få besøk hjemme av Livsgledehandyman i form av politistudenter som hjelper til med små oppgaver, og du kan få livsgledefotballag på besøk til å hjelpe med å bære varer, eller være en støttende arm på tur i nærmiljøet. Den viktigste effekten av dette er de sosiale relasjonene som skapes, fra uke til uke. At de eldre trives er ikke vanskelig å se, men hva sier ungdommene? Dette sier etter én av elevene fra videregående skole etter en høst med livsgledeturer: ”De (eldre) deler historier, sorger og gleder fra sitt liv, lar oss ta del og er åpne mot oss. Jeg føler jeg er til nytte når jeg hjelper noen. Jeg har lært så mye som har fått meg til å utvikle meg, både om lederskap, ansvar og omsorg, og jeg får overskudd. Så de siste 11 torsdagene har blitt noe av det viktigste for meg.”

Kan enda flere eldre ta imot besøk og bli med på tur med ungdommer, kan disse generasjonsmøtene styrke psykisk og fysisk helse også hos den unge generasjonen. De får også læring som kan være nyttig i arbeidslivet, uavhengig av yrkesvalg. Men ikke minst gir de nære møtene med eldre ungdommen livsmot og engasjement i eget liv. Vi må utvikle bygder i byene, med omsorgsfulle nabolag, hvor gamle og unge er hverandres ressurs. For i fremtiden må vi trolig dø med skoene på.

Denne kronikken ble publisert i Adresseavisen 21.april 2017, og er skrevet av Kristin Støren Wigum  (industridesigner/PhD, Gaia Trondheim), Linda Gjørøy (prosjektkoordinator, Trondheim kommune), Sigrid Moum (leder tjenesteutvikling, Livsglede for Eldre) og Kari Sofie Iversen (veileder livsgledepedagogikk, Livsglede for Eldre).

Lenker til NRK:

 

 

Livsgledepraksis i et folkehelseperspektiv

Livsgledepraksis i et folkehelseperspektiv

Harstad kommune ved livsgledekonsulent, Katrine Edvardsen med flere, har sammen med Per-Harald Simonsen og Trude Perander ved UiT (Campus Harstad), fått på plass en ny prosjektpraksis for sykepleierstudenter på tredje studieår. Under tittelen Prosjekt pasient/ pårørende i et folkehelseperspektiv har studentene tilegnet seg kunnskap om prosjektarbeid og samtidig utført livsgledeaktiviteter sammen med til sammen 66 beboere fra Bergsodden og Stangnes sykehjem i Harstad. Studentene har gjennomført en rekke aktiviteter, som for eksempel SPA- og velværedag, tur til gård, hyggekveld for pasient og pårørende, bålkos, sangstund, aketur, maleverksted og kunstutstilling. Studentene har fått sponset en stor del av det de trengte for å gjennomføre aktivitetene, fra lokalt næringsliv.

Mestring, folkehelse og helsefremming
Begge sykehjemmene er i prosess mot sertifisering som Livsgledehjem, og studentenes veiledere, har vært de livsgledeansvarlige på hvert sykehjem. Som en del av prosjektpraksisen, har studentene fått undervisning om prosjektarbeid som metode, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, helsefremming, administrasjon av prosjekt og utarbeidelse av prosjektbeskrivelse. Studentene har i praksisen knyttet livsglede sammen med mestring, folkehelse og helsefremming.  Et av målene, har vært at studentene skal kunne anvende sykepleierens forebyggende og helsefremmende funksjon.  I planleggingen, har pasientenes livshistorie blitt brukt aktivt, for å tilpasse opplevelsene best mulig til hver enkelt.

Gode erfaringer
Prosjektpraksisen ble gjennomført i uke 8-14, og evalueres i disse dager, med tanke på videreføring til kommende sykepleiekull. I studentenes presentasjon av prosjektene, kom det tydelig fram at møtene med pasientene, og samspillet og livsgleden i gjennomføringen av aktivitetene, har gitt mye læring, men også betydd mye personlig, for studentene. Pasientene har gitt uttrykk for stor glede og takknemlighet over å få være med på aktiviteter sammen med studentene, og det var rørende å høre historier og se bilder/video fra aktivitetene.

Vi håper nå at flere høgskoler og universitet blir inspirert av vår gode erfaring gjennom samarbeidet vi har hatt, og at dette kan adopteres videre og bidra til livsglede for enda flere eldre over hele landet, forteller livsgledekonsulenten Katrine Edvardsen.

Tekst/foto: Harstad kommune

Lydhøre bodøværinger på kickoff

Lydhøre bodøværinger på kickoff

Livsgledekonsulent i Bodø kommune, Åse Bente Mikkelborg

Åse Bente Mikkelborg, livsgledekonsulent i Bodø kommune

30. og 31. mars var det klart for kickoff for Livsgledehjem for tre av fem sykehjem i Bodø; Hovdejordet, Sentrum og Vollsletta. Med dette er Bodø kommune i sertifiseringsprosess med alle sine fem sykehjem. Totalt deltok ca. 150 ansatte fra de tre institusjonene, og det var en spent og lydhør forsamling.

Områdeleder institusjon Kirsten Willumsen deltok begge dagene, og åpnet dagene med å snakke om hvordan satsingen på Livsgledehjem skal sette fokus på å gi meningsfulle dager for den enkelte beboer, men også arbeidsglede for ansatte. Deltakerne fikk også høre inspirerende foredrag av sine kolleger, hovedlivsgledeansvarlig Janne Mathisen og virksomhetsleder Elsa Kommedahl fra Mørkved sykehjem, som har jobbet målrettet mot å bli sertifisert Livsgledehjem i ganske nøyaktig ett år. De beskrev en prosess som innebærer mye jobb, men som samtidig fører til økt arbeidsglede for ansatte og økt kvalitet på tjenestene de gir beboerne.

Ledelsen i kommunen gikk foran med dans etter lunsjpausen, og har nå utfordret sine ansatte til å by på seg selv og være kreative i prosessen.

Målet for disse tre er sertifisering om et år. En svært viktig medspiller for å nå målet er livsgledekonsulent Åse Bente Mikkelborg, som er prosessveileder for sykehjemmene, og skal dele erfaringer og tips på tvers av virksomhetene i Bodø.

Vi i Livsglede for Eldre ønsker lykke til!