Ny generalsekretær i Livsglede for Eldre

Ny generalsekretær i Livsglede for Eldre

Birgitte Brekke starter overtar som generalsekretær.

Livsglede for Eldre har ansatt Birgitte Brekke som generalsekretær. Brekke tiltrer 1. september, og overtar som generalsekretær etter Arnt H. Jerpstad, som sluttet i juni.

– Vi så etter en dyktig administrator og leder for flinke og selvstendige fagfolk, som hadde god kjennskap til frivillig sektor. Birgitte fyller alle disse kriteriene, og kan vise til bred ledererfaring og gode resultater. I tillegg har hun stor forståelse og respekt for de fagene alle ansatte representerer. Hun er en profesjonell leder som ønsker å bidra til faglig og organisatorisk vekst, forklarer styreleder Ann-Kristin Olsen.

Birgitte Brekke er jurist med tilleggsutdanning fra BI. Hun har vært selvstendig konsulent, stabssjef i Norsk Folkehjelp og generalsekretær i Frivillighet Norge. Brekke har også erfaring fra styrearbeid i bl.a. Amnesty, Global Dignity, Sparebankstiftelsen DNB og Folkeuniversitetet.

-Livsglede for Eldre jobber med den viktigste utfordringen landet vårt har, sier Brekke, som mener Livsglede for Eldre er et friskt pust både i debatten om eldreomsorg og i frivilligheten. Organisasjonen er uredd og innovativ, og omsetter ord til handlinger. Jeg kan ikke forstå at kommunene har råd til ikke å etablere Livsgledehjem.

Brekke gleder seg til å gå inn i nye utfordringer, og har uten tvil et sterkt engasjement for Livsglede for Eldre sitt formål. Vi i Livsglede for Eldre er stolte og glade for at vi har styrket laget med hennes kapasitet.

 

Livsgledehjem 25 av 28 i Trondheim

Livsgledehjem 25 av 28 i Trondheim

Moholt helse- og velferdssenter (HVS) ble sertifisert 12.06.17, og ble dermed det 25. livsgledehjemmet i Trondheim.

 

Moholt HVS hadde kickoff allerede i februar 2014, og har hatt en noe utfordrende sertifiseringsprosess. Men i vår ble de endelig klare for sertifisering. Det var en entusiastisk gjeng sertifisørene møtte på sertifiseringsdagen, med gode refleksjoner over eget arbeid og stort pågangsmot for videre livsgledearbeid. De ansatte har jobbet godt og seriøst med livsgledearbeidet, særlig siden februar i år. De har laget gode systemer som gjør livsgledearbeidet er bærekraftig og uavhengig av hvem som er på jobb, og ikke minst har de rom for en masse sunn spontan galskap. Derfor er det ekstra stas å ønske Moholt HVS hjertelig til lykke med at de nå kan kalle seg et livsgledehjem!

Under sertifiseringen fortalte livsgledegruppa om store endringer etter at de ble med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Blant annet fikk sertifisørene høre en rørende historie om en beboer som hadde begynt å spise selv, stelle seg på egen hånd og begynt å gå og snakke igjen etter at de begynte å jobbe etter livsgledesirkelen. Gjennom Livsgledehjem har livskvaliteten til beboeren blitt mange hakk bedre, pårørende ser storøyd på forvandlingen og pleiernes arbeidsdag har blitt mye enklere. Ikke minst er det besparende, både i slitasje på ansatte og i kroner og øre. Vi i Livsglede for Eldre takker livsgledegruppa på Moholt HVS for at de delte denne historien med oss, det er utrolig inspirerende!

Vi gratulerer Moholt HVS så mye med det gode arbeidet som er lagt ned, og med tittelen Livsgledehjem, og ønsker lykke til med den videre jobbingen.

Moholt helse- og velferdssenter sertifisert Livsgledehjem

Moholt helse- og velferdssenter er sertifisert som Livsgledehjem

 

Pedagogisk sol brukt for refleksjon på sertifiseringsdagen

– Mørkved sykehjem: sertifiserte livsgledenytera!

– Mørkved sykehjem: sertifiserte livsgledenytera!

Årstiden i form av hvitveis var del av interiøret på Mørkved!

Årstiden er integrert i hverdagen på Mørkved.

Den 23. Mai ble Mørkved sykehjem i Bodø sertifisert som kommunens første Livsgledehjem. Sertifiseringen ble dermed en del av ei begivenhetsrik uke, som startet med besøk av statsminister Erna Solberg.

I løpet av sertifiseringsdagen fikk Mørkved virkelig vise fram at det går an å ha gode og meningsfulle dager, også når man bor på sykehjem. Sykehjemmet har i mange år hatt fokus på aktivitet. Etter at de ble med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem har dokumentasjon, prosedyrer og systemet også kommet på plass, slik at livsgledeaktiviteter nå skjer uavhengig av hvem som er på jobb. De snakker om en hverdag der det er fokus på livsglede døgnet rundt, og ser ringvirkningene av det i mange andre deler av arbeidet på sykehjemmet.

Lederne og livsgledegruppa forteller at å jobbe med livsglede er så positivt for alle at de gleder seg til å jobbe videre med dette i årene framover. – Å jobbe med livsglede er å jobbe med noe positivt. Vi gir livsglede, og får bedre dager selv som betaling, sier virksomhetsleder Elsa Kommedahl fornøyd.

Vi gratulerer alle på Mørkved sykehjem, og ønsker lykke til videre som livsgledenytere!

En glad gjeng med livsnytera!

En glad gjeng med livsnytera!

Fokusert livsgledegruppe og ledelse på sertifiseringsdagen

God stemning mellom sertifisører, livsgledegruppe og ledelse på sertifiseringsdagen!

 

Åpnet kickoff med barnesang

Åpnet kickoff med barnesang

Bergsåsen barnehage åpnet kickoff for pulje 2 med livsgledehjem i Harstad våren 2017 med å synge livsgledebarnehagesangen. Sangen ble komponert av Anita Songe for Høylandet barnehage da Høylandet sykeheim ble med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem i 2016.

Tekst og besifring kan lastes ned HER.

Leve hele livet – helsekonferansen 2017

Leve hele livet – helsekonferansen 2017

Vi fikk besøk av statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og helseminister Bent Høie på stand.

11. og 12. mai var Livsglede for Eldre invitert til å stå på stand på Helsekonferansen på Gardermoen.

Over 700 deltakere fra hele helse-Norge var samlet på årets konferanse, som ble arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, og satte fokus på innhold i den nye helsereformen Leve hele livet.

Det ble holdt innlegg om ulike prosjekter og tiltak som kan gjøre tilværelsen bedre for de eldre i landet vårt. På programmet sto blant annet innlegg om sykehjemsmat, Leve hele livet-prosjektet i Stavanger kommune, fag- og kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Maurtuva vekstgård på Inderøy hadde et fantastisk innlegg om sitt tilbud for hjemmeboende med demens og deres pårørende, og både helseminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen holdt appeller om hvor viktig den kommende reformen er.

Vi fikk nok en gang bekreftet at Livsgledehjem er et godt systemverktøy som kan brukes til å samkjøre mange enkeltprosjekter, og på den måten gjøre tiltakene bærekraftige og skape varig endring. Vi fikk også snakket med mange ledere fra kommuner og sykehjem, og hadde to inspirerende og nyttige dager.

 

 

Gode refleksjoner ved Tjørsvågheimen

Gode refleksjoner ved Tjørsvågheimen

Torsdag 11. mai ble Tjørsvågheimen i Flekkefjord kommune sertifisert som Livsgledehjem. Livsgledekonsulent Veronica Hetlevik, ledelsen og livsgledegruppen var tilstede.

Tjørsvågheimen er et stort sykehjem, med mange avdelinger. Systematikken og gleden rundt livsgledearbeidet har livsgledegruppen allikevel klart å etablere. Aktivitør Kaia er også ansatt i frivilligsentralen, og er i dag en svært viktig person ved sykehjemmet. Hun mener selv at livsgledearbeidet har blitt mindre personavhengig gjennom sertifiseringsprosessen, og både kokk, renholdere og legen tar aktivt del i arbeidet. Tilbakemeldinger viser at å jobbe med livsglede gir de ansatte arbeidsglede, motivasjon og inspirasjon. De føler seg verdsatt og føler at de har større trygghet i at tilbudet de gir er kvalitativt godt.

Ansatte sier at det beste med Livsgledehjem er aktivitetene som blir satt i system og dokumentasjonsarbeidet. De opplever en fornyelse av sykehjemmet, og at tidligere arbeid har blitt ytterligere styrket. – Nå jobber vi mer personsentrert!

I Flekkefjord har det også vært rom for både kreativitet og etisk refleksjon det siste året. De gode refleksjonene gjennomsyret dagen, og det er ingen tvil om at Tjørsvågheimen kom igjennom sin første sertifisering. Vi gratulerer!

 

 

Poetisk sertifiseringsdag i Sirdal

Poetisk sertifiseringsdag i Sirdal

Onsdag forrige uke ble Sirdalsheimen i Sirdal kommune et sertifisert Livsgledehjem. Sirdalsheimen viste godt og systematisk arbeid med livshistoriearbeid, dokumentasjon og rutiner. En ansatt ved Sirdalsheimen hadde skrevet et treffende dikt for anledningen:

LIVSGLEDE!

Livsglede for alle, det er vel flott.
Sørge for at alle har det kjempegodt.
Hvis alle et smil om munnen alltid har med,
Kan vi glede hos alle se.

Men det å vera glad er et vidt begrep,
som må ordnast steg for steg.
Rom blei ikkje bygd på en dag kan man sei,
Og vegen må ofte ordnast mens vi er på vei.

Noen er veldig glade i ro og fred,
og har om dette gitt tydelig beskjed.
Andre vil underholdning ha
og synes sangstunder er veldig bra.

Noen vil høyra om gammel tradisjon,
og synes at dette er heilt kanon.
Noen sier at fortida var trist og utan glede,
og vil helst i nåtida vera tilstede.

Noen ser på trær og blomster som gror, og
kan kosa seg med et harespor.
Mens andre bare sier som så,
alt dette er eg ferdig med nå.

Noen vil ha selskap som pratar i ett kjør med,
så dei slepp å snakka få te.
Andre vil helst prata selv,
fra tidlig morgen og til seine kveld.

Så mottoet bør vera som så,
kvar enkelt bestemma må.
Og så er vi heile tida tilstede,
og håper på at vi kan vera til glede.

For tanken er god om evnen av og til svikta vil,
så gjør vi alle så godt vi får det til.
Prøver å spre mest mulig glede,
For alle og enhver som er tilstede.

Vi gratulerer alle ved Sirdalsheimen med godt gjennomført arbeid!

Nordlands tre første livsgledehjem

Nordlands tre første livsgledehjem

Vaktmesteren ved Moveien har laget fuglekasse på Moveien sitt "livsgledetre"

Vaktmesteren ved Moveien har laget fuglekasse på Moveien sitt «livsgledetre»

Forrige uke var det trippel spenning i Fauske kommune, da alle de tre sykehjemmene i kommunen skulle opp til sertifisering. Først var det Moveien sin tur 9. mai, deretter Helsetun 1 og Helsetun 2 henholdsvis 10. og 11. mai.

Alle de tre enhetene, som hører til Fauske sykehjem, beviste at de hadde utviklet et godt systematisk arbeid for å ivareta de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til hver enkelt beboer. Sertifisørene Knut Wetting og Borghild Hildrum møtte engasjerte ansatte og ledere 3 dager på rad, og fikk høre gode og inspirerende refleksjoner over arbeidet som har blitt gjort siden oppstart våren 2016. Livsgledegruppene har gått i front med støtte fra alle på ledernivå i kommunen, og har fått til et stort løft i kvaliteten på det psykososiale tilbudet til beboerne sammen med øvrige ansatte. Kommunalsjef Nils Are Johnsplass var til stede ved samtlige sertifiseringer, og satte Livsgledehjem i sammenheng med fag og fagutvikling, kvalitet og kvalitetsforbedring i kommunen. Livsgledehjem har medført et stort løft i tjenestene som ytes ved enhetene i Fauske, og det har brakt med seg et spesielt godt samarbeid med den videregående skolen, som stiller med faste livsglede-elever gjennom året.

10. mai ble verdens aktivitetsdag markert utenfor Helsetun 1. Mange av beboerne deltok på dette, og hadde stor glede av å møte livsgledebarnehage, dansere og mange frivillige som skapte stor aktivitet og livsglede på uteområdet foran sykehjemmet.

Vi gratulerer alle de ansatte ved Fauske sykehjem med strålende gjennomført arbeid, og gleder oss til å se hva de kan få til videre!

 

– Ungene elsker å være på Laugsand HVS!

– Ungene elsker å være på Laugsand HVS!

Rosenborg barnehage i Trondheim er Livsgledebarnehage nummer 200. – Erfaringene våre viser at det passer for alle barn, forteller Johanne Karlstad. Barnehagen er privat, ligger på Lilleby i Trondheim og har barn fra 1 til 6 år. Generasjonsmøtene mellom Rosenborg barnehage og Laugsand helse- og velferdssenter startet i 2012, og det har blitt en viktig del av arbeidet i barnehagen. På helse- og velferdssenteret har det blitt en standard, blant annet fordi de ble sertifisert Livsgledehjem i 2014.

I barnehagen forteller de ansatte om enkle og gode møter med de eldre. Gym, maling, ballonglek, karneval, allsang og felles måltid er noe av barnehagens faste aktiviteter.

Som ansatt i barnehagen opplever jeg det som givende, forteller Johanne. Vi har også gjort det slik at det er de to eldste årstrinnene som får lov å være med på besøk. Det har skapt en spenning blant de yngre barna. De gleder seg til det blir deres tur! Det er et samarbeid med vinn-vinn-effekter for oss. Barna lærer å møte eldre mennesker, ta vare på og å vise omsorg. De eldre våkner til liv når vi kommer, og vi ser at det mange har mistet verbalt, tar de igjen på tilstedeværelse!

Johanne forteller at samarbeidet og fleksibiliteten går begge veier, og har gjort at de har fortsatt i en så lang periode. Siv Johannessen, aktivitør ved Laugsand HVS, supplerer og støtter barnehagens utsagn. – Det er nettopp den nære relasjonen og den store fleksibiliteten som gjør at vi får det så godt til. Det er viktig at vi på Laugsand HVS setter av tid til besøkene for å gi barna en god opplevelse. Vi ser at alle gleder seg til disse dagene, avslutter Siv.

Jeg har mange ganger tenkt på å bli besøksvenn selv, og det er kanskje noe av grunnen til at jeg opplever det meningsfylt å gjøre dette i arbeidshverdagen, forteller Johanne inspirert. Gjennom å møte eldre på helse- og velferdssenteret får vi også mange gode refleksjoner, som når vår venn Leif døde før han rakk å bli 100 år. Det var en fødselsdag vi hadde gledet oss til, og vi fikk mange fine samtaler i barnehagen. Det er rørende å høre historier fra levd liv.

Nå planlegger Rosenborg barnehage og Laugsand HVS tur sammen. Det involverer både bølgeskvulp og iskrembar, så her er det noe for både liten og stor. – Vi tror det blir en like stor suksess som blåbærturen vi har arrangert sammen tidligere, avslutter Johanne.

Lurer du på noe angående konseptet med Livsgledebarnehager? Har du lyst til at din barnehage også skal bli en Livsgledebarnehage? Les mer og registrer deg her. 

 

Norges nordligste Livsgledehjem

Norges nordligste Livsgledehjem

Forrige uke fikk to av sertifisørene til Livsglede for Eldre noen innholdsrike dager i Harstad, med kickoff for nye institusjoner og sertifisering av de to sykehjemmene som vi skrev avtale med i 2016. Med det har Norge fått sine to nordligste sertifiserte livsgledehjem, og landets første heldøgns omsorgsboliger har blitt med i sertifiseringsordningen.

Tirsdag 25/4 ønsket varaordfører og kommunalsjef velkommen til kickoff for Bergseng bo- og servicesenter, Bjarkøy sykehjem, Kveldsol sykehjem, Olavsgården bosenter og Slottet sykehjem, og i alt 250 mennesker var samlet første del av dagen. Tilhørerne fikk også et innlegg fra frivillighetskoordinatoren i Harstad kommune, og barna fra livsgledebarnehagen Bergsåsen sang livsgledebarnehagesangen. Hovedlivsgledeansvarlig ved sykehjemmene Bergsodden og Stangnes snakket om sine erfaringer så langt, og tre ledere underholdt med innslag gjennom hele dagen, utkledt som gamle damer. 

Onsdag 26/4 var det sertifisering ved Bergsodden sykehjem. Hele livsgledegruppa deltok hele dagen, og medlemmene hadde gode betraktninger rundt egen innsats. Sertifisør Annbjørg Lyngås forteller om en engasjert og reflektert gjeng: – Det tok en god stund før de skjønte helt hva de skulle gjøre, og de syns det gikk for tregt i starten. Da skjønte de at assisterende avdelingsledere, som ikke var med i livsgledegruppa fra start av, måtte være med. Det at de ble med i gruppen var den forløsende faktoren som gjorde at de fikk formidlet budskapet til alle ansatte, og kunne begynne å bruke livsgledearbeidet som et styringsverktøy for driften.

Christine Sandø Lundemo, primærsertifisør for Troms, rapporterer om at Bergsodden har internkontroll og system på stell: – De har gode systemer som gjør det lett å forstå hvem som har ansvar for hva, og de bruker etisk refleksjon som metode. Det er tydelig at alle ansatte drar i samme retning, og vi opplever at de har en vilje til å finne løsninger i stedet for å lete etter problemer. 

Dermed ble Bergsodden sykehjem Norges (og verdens) nordligste Livsgledehjem så langt. Gratulerer med dagen!

Fornøyde representanter fra Bergsodden sykehjemGlade representanter fra livsgledegruppe og ledelse ved Bergsodden sykehjem. Til høyre: livsgledekonsulent Katrine Edvardsen.

 
Dagen etter, torsdag 27/4, var det Stangnes sykehjem sin tur til å bli sett i kortene, da det var deres sertifiseringsdag. Stangnes hadde en litt kronglete start, og opplevde noe intern motstand i starten. Både livsgledeansvarlig og nesten hele livsgledegruppa har blitt byttet ut underveis, og de kom først ordentlig i gang med livsgledearbeidet i vinter. Siden ny livsgledeansvarlig var på plass i januar har de kopiert flere gode metoder fra Bergsodden med stor suksess. De er dyktige på spontane aktiviteter, og har en ryddig internkontroll.

Annbjørg Lyngås har god tro på tiden fremover: – Jeg er imponert over hvordan de faktisk har klart å snu situasjonen på Stangnes. Nå jobber de målrettet, og har en livsgledeansvarlig og ei livsgledegruppe som er topp motivert for å jobbe med prosessen videre!

Gratulerer også til Stangnes, Norges nest-nordligste livsgledehjem!

Livsgledegruppe og ledelse ved Stangnes sykehjemLivsgledegruppa og ledelsen ved Stangnes sykehjem sammen med sertifisørene etter sertifisering

Se også Kanal Harstad sitt intervju med sertifisørene og livsgledekonsulent i Harstad kommune, Katrine Edvardsen, i filmen under.

Livsglede for eldre på Arendals bo- og omsorgssenter

Livsglede for eldre på Arendals bo- og omsorgssenter

Arendal kommune innovasjonMer aktive og våkne beboere som deltar i aktiviteter som interesserer dem, som spiser hyppigere og som har varierte dager med sosialt samvær, er noen av endringene vi registrerer etter at Solhaug sykehjem, som det første på Sørlandet, ble livsgledesertifisert i 2014. 

Eldreomsorgen i Norge er i endring. For bare noen få år siden var det å få sykehjemsplass ensbetydende med at man var sikret å få dekket sine behov for mat, hvile, pleie, hygiene m.m., og det var dette som var helsearbeidernes viktigste oppgaver. De siste årene har det skjedd en radikal endring i oppfatningen av hva som er god eldreomsorg. I Arendal legger vi stadig mer vekt på å gi pleietrengende eldre som bor på sykehjem mening og livsglede i hverdagen gjennom ulike aktiviteter.

I samarbeid med Stiftelsen Livsglede for Eldre, har det ene bo- og omsorgssenteret etter det andre i Arendal kommune jobbet systematisk for å bli livsgledesertifisert. Færvik Bo- og omsorgssenter ble sertifisert i 2014, Nyskogen og Røed ble sertifisert høsten 2016, og Saltrød BOS våren 2017.

Vi jobber etter filosofien om at beboeren skal være i sentrum og gis et verdig liv og en fredfull avslutning når behandling ikke lenger er mulig. Stedet skal oppleves som et hjem for beboerne, der den enkeltes ressurser og rest-funksjoner skal opprettholdes lengst mulig i et aktivt og tilrettelagt miljø. Mestring skal legges til grunn i all planlegging og aktivitet og Livsglede for Eldre skal være et virkemiddel. Kriteriene i livsgledekonseptet medvirker til medborgerskap, samspill med brukere, pårørende og nærmiljø/frivillige og tilhørighet. Det er ikke bare beboere som nyter godt av det økte fokuset på livsglede. Vi erfarer at også pårørende oftere tar beboerne med på tur og i større grad deltar på pårørendemøter. Det har også blitt lettere å rekruttere frivillige til å bidra inn i hyggelig aktiviteter som bakerovn på hjul, konserter og sykkelturer.

Kommunens medarbeidere melder om økt arbeidsglede, mer vi-kultur blant kolleger og mer fokus på gode løsninger. Mange helsearbeidere opplever rom for å kunne gi beboerne et bredere tilbud, og at de får bruke et større spekter av fagkompetansen sin. Livsglede for eldre skaper livsglede for flere!

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Innovasjon Arendal sin nettside; www.innovasjonarendal.no

Tekst og foto: Elisabeth Nærestad

Hurra for Hole!

Hurra for Hole!

26. april ble Hole bo- og rehabiliteringssenter et sertifisert Livsgledehjem.

Ved ankomst til Hole bo- og «kom-seg-senter», som de kaller seg selv, ble sertifisørene Linda og Knut møtt av selveste «Kongen» og «Prinsesse Märtha»! Livsgledegruppa hadde mye på hjertet da de presenterte arbeidet og prosessen, og latteren satt løst.

Fornøyd ledelse og livsgledegruppe etter endt sertifiseringsdagFornøyd ledelse og livsgledegruppe etter endt sertifiseringsdag.

De ansatte har jobbet godt og målbevisst siden kickoff i april 2016, og sier selv de har oppnådd mye. De har fokus på gylne øyeblikk i hverdagen, og opplever at både ansatte og beboere er roligere og gladere nå enn i fjor vår.

Pleierne har blitt mer spontane, og gjennomfører små og store arrangement i godt samarbeid med de mange pårørende og frivillige i Hole kommune. Barnehagebarn og ungdom er jevnlig innom. Lederteamet på sykehjemmet, pleie- og omsorgssjef og kommunalsjef legger godt til rette for de ansatte, og har et helhetlig blikk på hvordan livsgledearbeidet kan gi til noe hele kommunen med «livsglede for alle».

Sunnjordet Bofellesskap starter opp prosessen mot å bli et Livsgledehjem høsten 2017.

Vi gratulerer så mye med flott og godt arbeid, og gleder oss til å følge gjengen i Hole videre!

 

Nina er hovedlivsgledeansvarlig ved Hole bo- og rehabiliteringssenter

Hovedlivsgledeansvarlig Nina: «Livsgledehjem gir beboerne fellesskap og glede i hverdagen!»